Opinii

 

Alexandru Popescu Mihăeşti s-a retras spre Mihăeşti...

Al. Popescu-Mihăeşti este un fenomen tulburător, formator şi reformator. Nu pârjoleşte, ci reaprinde rugul credinţei întru cultură. Într-un anumit palier, poate fi comparat cu Mitropolitul Bartolomeu: amândoi sunt obişnuiţi cu mistica complexului tematic.

Bartolomeu este credinţa fără instituţie, iar Al. Popescu-Mihăeşti, pedagogul fără proprietăţi materiale... Li se potriveşte amândurora afirmaţia celebră: nu contează posesiunea, ci bucuria imaginarului posesiunii.

Al. Popescu-Mihăeşti a strâns decenii de-a rândul în palma lui de Kalokagathon valah, tradiţia unui topos, a unei zone (Tarkovski) şi a revărsat-o exponenţial în personalitatea fremătătoare a generaţiilor de elevi, studenţi, profesori. Nu propune anxietatea influenţei, ci calea, adevărul şi viaţa, evident, în conotaţii profane, nu drumul pasibil de compromis.

Este o lipsă, care dezorientează în cultură şi în viaţă, ca şi cum ne-am fi pierdut comandantul, rar, dinaintea războaielor fără şansă... Casele sunt pe pământ, educaţia pentru cer.

Scrie, practică mentoratul, ne obişnuieşte cu ideea după care munca este patima zilei şi a nopţii, într-un climat bulversant, într-un timp buimac, la întretăierea mentalităţilor.

Învaţă şi acum cu setea "vetrei" copilului de ţăran, care ştie că satul, devenind global, universal, işi pierde sacralitatea, însă trebuie să-şi găsească, sublimând cutume, fiinţa din conceptul de lege, cu individualitatea sa cu tot.

Nu poţi să fii naţional, dacă nu eşti universal, nici universal, dacă nu eşti national.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...