Actualitate

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 21 octombrie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 12 - 18 octombrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 25: comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti şi Ursăreşti, comuna Buneşti – satul Râpăneşti, comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Mihăeşti – satul Gurişoara şi oraşul Băbeni – satul Tătărani; conductă PEHD Dn 32: comuna Păuşeşti – satul Barcanele, comuna Mihăeşti – satul Gurişoara şi oraşul Băbeni – strada Calea lui Traian; conductă PEHD Dn 40: oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 50: comuna Mihăeşti – satul Gurişoara; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului; conductă PEHD Dn 140: oraşul Băbeni – strada Ariei; conductă OL 114: oraşul Băile Govora – strada Palangine; conductă OL 219: oraşul Băbeni – strada Sondelor. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Şirineasa

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au vidanjat căminele Staţiei de epurare Şirineasa în vederea curăţării şi verificării pompelor;
- s-au efectuat lucrări de extindere reţea apă potabilă PEHD Dn 32 şi reţea apă potabilă PEHD Dn 50 şi s-au realizat branşamente în comuna Mihăeşti – satul Gurişoara;
- s-au curăţat căminele de canalizare menajeră în oraşul Horezu – străzile Mircea cel Bătrân şi Tudor Vladimirescu;
- s-a curăţat Staţia de pompare apă uzată din comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos;
- s-au curăţat Staţiile de pompare apă uzată nr. 1- 9 din comuna Cernişoara;
- s-a demontat pompa aferentă Staţiei de apă Cerna din comuna Vaideeni;
- s-au demontat şi curăţat pompele aferente Staţiei de epurare Pietrari şi Staţiei de pompare apă uzată;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente noi în comuna Păuşeşti – satul Cernele, comuna Nicolae Bălcescu – satul Dragomireşti, comuna Galicea – satul Cremenari, oraşul Horezu – satul Romanii de Jos şi oraşul Băbeni – strada Teilor;
- s-a intervenit pentru repunerea în funcţiune a Staţiei de repompare apă uzată nr. 18 din comuna Nicolae Bălcescu;
- s-a decolmatat barajul de captare Râmeşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă W1 şi W2 din comuna Buneşti;
- s-au decolmatat conductele drenului adiacent aferent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...