Opinii

 

Integrarea platformelor educaţionale în procesul didactic, o preocupare de prim ordin pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Casa Corpului Didactic Vâlcea

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, împreuna cu Casa Corpului Didactic Vâlcea organizează în perioada 27.07.2020-01.08.2020 o primă etapă a unui program de formare continuă, care este menit să iniţieze, respectiv să perfecţioneze competenţele şi abilităţile cadrelor didactice de a integra instrumentele informatice în activitatea didactică. De asemenea, având în vedere contextul actual care necesită utilizarea de către profesori a platformelor educaţionale în activităţile lor curente, Casa Corpului Didactic Vâlcea a obţinut avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a forma cadrele didactice în vederea predării-învăţării în mediul online. Formare/consolidarea acestor competenţe are loc în cadrul programului de formare numit ”Utilizarea platformelor educaţionale online în activitatea didactică”, program care se derulează pe parcursul a douăzeci şi patru de ore, exclusiv online.

Mai întâi, ne-am propus ca în medie să fie formate două cadre didactice din fiecare unitate şcolară, iar apoi, în funcţie de nevoile de formare ale cadrelor didactice din judeţul Vâlcea, dar şi în funcţie de interesul manifestat, acest program va fi extins întregului sistem educaţional preuniversitar vâlcean.Formatorii implicaţi în aceasta primă etapă sunt doamna Şandru Valeria,profesor metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, domnişoaraDiaconu MariaAurelia,profesor metodist al Casei Corpului Didactic Vâlcea, doamna Ionescu Mădălina, profesor la Seminarul Teologic ”Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, respectiv informaticianul Casei Corpului Didactic Vâlcea, domnul Dăscălete Burtea Alexandru Constantin, care asigură infrastructura tehnică a programului de formare.

Până în momentul de faţă au fost formate aproximativ 100 de profesori, iar până la sfârşitul lunii august ne propunem ca peste 200 de cadre didactice să beneficieze de oferta Casei Corpului Didactic în domeniul formării profesorilor în utilizarea platformelor online.
În final, trebuie subliniat, că prin intermediul activităţilor planificate şi realizate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Casa Corpului Didactic Vâlcea vin în sprijinul organizaţiilor şcolare şi a personalului didactic pentru ca aceştia să poată face faţă provocărilor care se anunţă în noul an şcolar. În acelaşi timp, raţiunea de a fi a celor două instituţii este de a asigura un cadru organizaţional stabil necesar unităţilor şcolare pentru a oferi copiilor şi tinerilor servicii educaţionale de calitate, iar activităţile întreprinse de acestea se subsumează acestei nevoi sistemice.

Director Casa Corpului Didactic Vâlcea
Prof. Adrian LUCA

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

12.08.2020 - 13:59GABRIEL:SA MARITI SALARIILE LA PROFESORI

LA 1 SEPTEMBRIE ASA CUM PREVEDE LEGEA NU INTERESEAZA PE NIMENI

TREBUIE MAI MULTE SARCINI PENTRU PROFESORI.ORICUM NU VOR FI MARITE

Pagina 1 din 1 (1 comentarii din 1)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...