Pe Scurt

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 10 iunie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 01 – 07 iunie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Mihăeşti – satul Govora, comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, oraşul Horezu – strada Olari; conductă PEHD Dn 32: comuna Păuşeşti – satul Cernele, comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conductă PEHD Dn 75: comuna Şirineasa – satul Şirineasa; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 140: oraşul Băbeni – strada Uzinei; conductă PEHD Dn 160: oraşul Horezu – strada General Magheru.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au montat branşamente noi în comuna Mihăeşti – satul Govora şi comuna Galicea – satul Cremenari;
- s-au efectuat lucrări pentru branşarea unui utilizator la reţeaua nouă de apă potabilă din conductă PE Dn 63 din oraşul Băbeni – strada Unirii;
- s-au executat branşament apă şi racord canalizare în comuna Tomşani;
- s-a realizat extinderea reţelei de apă potabilă din conductă PE Dn 90 în comuna Galicea – satul Cremenari;
- s-au efectuat lucrări pentru branşarea unui utilizator la reţeaua nouă de apă potabilă din conductă PE Dn 110 din oraşul Băbeni – strada Iacobeşti;
- s-au ridicat la cotă capacele căminelor de vane în comuna Nicolae Bălcescu;
- s-a desfundat cu hidrojetul reţeaua de canalizare menajeră în comuna Şirineasa – satele Ungureni şi Ciorăşti;
- s-a decolmatat şi spălat reţeaua de canalizare menajeră din oraşul Horezu – strada Mircea cel Bătrân;
- s-a decolmatat zona de captare din cadrul barajului Râmeşti;
- s-a decolmatat drenul de captare din comuna Tomşani;
- s-a efectuat igienizarea incintei rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă Palangine şi Cucurigu din oraşul Băile Govora;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiilor de repompare ape uzate Manta şi Biserica din comuna Pietrari;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă potabilă Barcane şi a rezervorului de înmagazinare apă din comuna Păuşeşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...