Pe Scurt

Acţiune a poliţiştilor în şcolile vâlcene

Săptămâna trecută, poliţiştii din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi Biroului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii au desfăşurat activităţi de informare pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, poliţiştii întâlnindu-se cu elevii din şcolile de pe raza localităţilor municipiului Râmnicu Vâlcea, oraşului Bălceşti şi comuna Bărbăteşti.

Cu această ocazie au fost purtate discuţii cu elevii punându-se în vedere atât problematica violenţei în şcoli, a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor, cât şi pericolele pe care le prezintă reţelele de socializare şi cum pot fi acestea evitate. Totodată, li s-a pus în vedere principalele infracţiuni care pot fi comise de către elevi sau ai căror victime pot deveni, consecinţele actelor de violenţă, a sustragerii şi distrugerii de bunuri, a absenteismului şcolar, ale anturajului, consumului de alcool şi tutun.

De asemenea, li s-a pus în vedere faptul că prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor sunt segmente ale prevenirii criminalităţii care necesită o atenţie deosebită, având în vedere faptul că tinerii pot cădea cu uşurinţă în capcana infracţionalităţii, mai cu seamă datorită caracteristicilor vârstei, teribilismului şi dorinţei de a gusta noul la orice pas. Nu în ultimul rând, din cauza capacităţii reduse de a sesiza pericolul, tinerii pot deveni cu uşurinţă şi victime ale unor infractori.

S-a pus un foarte mare accent pe apariţia fenomenului „bullying” în şcoli, expunându-se modalităţile prin care acesta se manifestă: exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire repetată, bruscare, împingere, lovire, rănire, comportament care intră sub incidenţa legii.

Poliţiştii au furnizat informaţii şi sfaturi privind efectele negative ale consumului de droguri, consecinţele deţinerii şi traficului ilicit de droguri, precum şi posibilităţile de prevenţie şi tratament care pot fi aduse la cunoştinţă părinţilor, profesorilor şi tinerilor prin linii telefonice de informare şi ajutorare.

Este necesar ca şcoala să rămână acel mediu sigur şi prietenos unde copiii obţin cunoştinţe şi deprinderi esenţiale şi dezvoltă relaţiile definitorii pentru viitorul lor.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...