Pe Scurt

INFORMARE DE PRESĂ

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” 21 ianuarie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 13 – 17 ianuarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de
operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25 din oraşul Horezu – strada Râmeşti, comuna Pietrari – satele Pietrarii de Sus, Coastele Cernei şi Manta, comuna Buneşti – satul Fireşti, comuna Păuşeşti – satele Barcanele şi Buzdugan, oraşul Băile Govora – strada Oituz; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Bogdăneşti, comuna Buneşti – satul Titireci; conductă PEHD Dn 110: comuna Păuşeşti – satul Cernele; conductă PE Dn 90: comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului; conductă PE Dn 250: oraşul Băbeni – strada Romani; conductă OL 89: comuna Măldăreşti – satul Ciupa; conductă OL 133: oraşul Horezu – strada I. Ghe. Duca; conductă OL 219: oraşul Băbeni – strada Petrolului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Ungureni.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între satul Răpăneşti şi Staţia de epurare Buneşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare Coastele Cernei,
comuna Pietrari;
- s-au efectuat purjări ale reţelei de apă din localitatea Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări pentru trecerea a 7 utilizatori de pe reţeaua veche pe reţeaua noua din conducta PE Dn 110 mm de pe strada
Iacobeşti, oraşul Băbeni;
- s-a decolmatat drenul adiacent al Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a montat ceas programator la pompa dozatoare hipoclorit de sodiu a Staţiei de apă din comuna Cernişoara;
- s-a montat pompă submersibilă la Staţia de apă Cerna din comuna Vaideeni;
- s-au executat branşamente noi în comuna Tomşani – satul Bogdăneşti şi comuna Mihăeşti – satul Govora;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...