Actualitate

Realizările DLAF în perioada deţinerii preşedinţiei Grupului de luptă antifraudă – GAF din cadrul Consiliului Uniunii Europene, 1 ianuarie – 30 iunie 2019

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie, Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF a exercitat preşedinţia Grupului de lucru pentru combaterea fraudei (GAF), din cadrul Consiliului Uniunii Europene. Pe parcursul a şase reuniuni, preşedinţia DLAF a finalizat un dosar legislativ şi alte două nelegislative. Primul şi cel mai important dosar al Grupului a vizat modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce priveşte cooperarea cu Parchetul European şi eficacitatea investigaţiilor OLAF. Pentru acest dosar, preşedinţia DLAF a obţinut mandat de negociere cu Parlamentul European. În lupta împotriva fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, alături de Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF îşi va continua activitatea, cu armonizarea competenţelor sale la noile atribuţii de investigare penală ale EPPO.

Preşedinţia DLAF a acordat atenţie politicilor antifraudă europene, punând în discuţia statelor membre două dosare nelegislative: Raportul special al Curţii de Conturi Europene nr. 01/2019: Combaterea fraudei legate de cheltuielile UE: este necesar să se acţioneze şi Strategia antifraudă a Comisiei: acţiuni intensificate pentru protecţia bugetului UE (COM(2019) 196 final). Ambele dosare au fost abordate atât în cadrul evoluţiilor de operaţionalizare a EPPO, cât şi în contextul elaborării următorului Cadru Financiar Multianual post - 2020. Astfel, în cadrul GAF s-au adoptat concluzii faţă de Raportul special al Curţii de Conturi Europene nr. 01/2019 şi s-au finalizat discuţiile între statele membre şi Comisie în ceea ce priveşte Strategia antifraudă a Comisiei.

În perioada 18 - 19 martie, DLAF a organizat la Bucureşti conferinţa cu titlul Reuniunea partenerilor antifraudă din statele membre UE, în cadrul unui proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Evenimentul a reunit 90 de participanţi, reprezentanţi ai serviciilor de coordonare a luptei antifraudă (AFCOS) din toate statele membre, magistraţi care au instrumentat dosare de nereguli sau fraudă cu fonduri europene, oficiali europeni ai OLAF şi EUROJUST, reprezentanţi ai mediului academic din România, ai autorităţilor de management FESI din România, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii naţionale partenere DLAF.

Reuniunea a facilitat schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul luptei împotriva fraudei ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Pe parcursul evenimentului au fost abordate tematici antifraudă de interes european, în special din perspectiva viitoarei cooperări dintre Statele Membre, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Parchetul European şi EUROJUST.

La finalul mandatului, preşedintele Grupului de luptă antifraudă – GAF din cadrul Consiliul Uniunii Europene, şeful Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, Andrei-Atila-Luca CHENDI, a predat ştafeta reprezentanţilor Preşedinţiei Finlandei.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...