Actualitate

Pericol de inundaţii, după topirea zăpezii

Prefectul judeţului Olt a avut astăzi, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Sistemului Hidrotehnic Independent, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Olt.

În cadrul întâlnirii au fost stabilite o serie de măsuri ce vor fi luate în perioada imediat următoare pentru prevenirea efectelor unor posibile inundaţii sau viituri, printre acestea numărându-se: Identificarea, de către reprezentanţii SGA, SHI şi ANIF Olt, a localităţilor cu risc de producere a inundaţiilor, în special zonele îndiguite, zonele unde sunt amplasate balastiere, lacuri de acumulare etc; Constituirea unor echipe mixte care vor verifica modul în care preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile cu risc au luat măsurile necesare pentru prevenirea inundaţiilor; Reluarea acţiunii de înştiinţare a tuturor directorilor unităţilor de învăţământ, de către ISJ, cu privire la îndepărtarea ţurţurilor de gheaţă de pe clădirile unităţilor şcolare şi asigurarea condiţiilor privind transportul în siguranţă al elevilor cu microbuzele şcolare. Atenţionare tuturor primăriilor cu privire la:

- curăţarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale aferente locuinţelor;
- monitorizarea strictă a punctelor critice de pe raza localităţii, a secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor;
- îndepărtarea depozitelor de deşeuri din albiile majore ale cursurilor de apă;
- atenţionarea deţinătorilor lacurilor de acumulare cu folosinţă piscicolă cu privire la prognozele hidrologice şi meteorologice, dispunându-se monitorizarea permanentă a acestora;
- completarea stocurilor şi mijloacelor de apărare împotriva inundaţiilor;
- luarea tuturor măsurilor pe care le consideră necesare pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...