Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din România aduce la cunoştinţă că, dat fiind faptul că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va deţine permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) şi cerinţa de capital minim (MCR), precum şi lipsa fondurilor proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată şi valoarea MCR calculată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) şi lit. e), art. 67 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (1) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dată fiind şi inexistenţa vărsământului la capitalul social, în urma analizării modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 714/2021, respectiv Decizia A.S.F. nr. 724/2021, a rezultat că Planul de finanţare pe termen scurt şi Planul de redresare sunt în mod evident neadecvate şi nu asigură restabilirea situaţiei financiare a societăţii şi, pe de o parte, solvabilitatea societăţii este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată.

În consecinţă, pentru protejarea asiguraţilor, Consiliul A.S.F. a decis:

- retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvenţă a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, conform dispoziţiilor art. 249 din legea referită.

Reamintim că, în baza Deciziei nr. 714/03.06.2021, s-au stabilit în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. următoarele obligaţii:

- transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui Plan de finanţare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;

Click pentru imagine“Din prima zi a mandatului meu de Preşedinte al Autorităţii, mi-am propus aplicarea fermă a legii şi stoparea neregulilor din piaţa asigurărilor şi vă asigur că efortul meu va continua. Toate deciziile au la bază ample investigaţii de specialitate, dovezi concrete şi sprijinul instituţiilor de aplicare a legii din România, precum şi din alte state”, precizează Nicu Marcu, Preşedintele A.S.F.

- transmiterea unui Plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021. Prin Decizia nr. 724/04.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraţilor (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în scopul restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului şi pentru asigurarea unei conduceri sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului, în conformitate cu art. 30 alin (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. Termenul ce decurge din Decizia A.S.F. nr. 714/03.06.2021 pentru restabilirea MCR a fost data de 04.09.2021 (respectiv prima zi lucrătoare 06.09.2021).

Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar şi alte autorităţi ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A.

Pentru o completă documentare cu privire la rezultatele procesului de supraveghere şi control, punem la dispoziţie mai jos o sinteză a sancţiunilor impuse de Autoritate la S.A.R. City Insurance S.A.

Sinteza sancţiunilor impuse de A.S.F. la City Insurance

În perioada 2014-2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. următoarele sancţiuni:

Decizia 762/14.06.2021 410.900 lei amendă în baza Legii 132/2017;
Decizia 714/03.06.2021 2.930.766 lei amendă şi stabilirea unor măsuri (plan de finanţare MCR şi plan de redresare SCR);
Decizia 716/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării domnului Renato Szilagyi, preşedinte al directoratului;
Decizia 717/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării domnului Buzerea Barbu Mircea, vicepreşedinte al directoratului;
Decizia 718/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării domnului Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;
Decizia 723/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării domnului Browne Woodthorpe Robert, preşedinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 719/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării domnului Rossler Max Walter, vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 722/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării domnului Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 721/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării doamnei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 720/03.06.2021 1.000.000 lei amendă şi retragerea aprobării d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizie 325/10.03.2021 2.600.000 lei amendă şi plan de redresare (SCR);
Decizia 83/25.01.2021 530.000 lei amendă d-lui Renato Szilagyi, preşedinte directorat;
Decizia 84/25.01.2021 500.000 lei amendă d-lui Buzera Barbu Mircea, vicepreşedinte al directoratului;
Decizia 85/25.01.2021 500.000 lei amendă d-lui Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;
Decizia 86/25.01.2021 450.000 lei amendă d-lui Browne Woodthorpe Robert, preşedinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 87/25.01.2021 450.000 lei amendă d-lui Rossler Max Walter, vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 88/25.01.2021 450.000 lei amendă d-lui Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 89/25.01.2021 450.000 lei amendă d-nei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;
Decizia 90/25.01.2021 450.000 lei amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere,
Decizia 3/13.01.2021 500.000 lei amendă aplicată societăţii în baza Legii nr.132/2017;
Decizia 458/06.04.2020 100.000 lei amendă aplicată societăţii;
Decizia 1040/13.08.2019 - avertisment scris aplicat societăţii;
Decizia 1180/26.09.2019 50.000 lei amendă aplicată societăţii,
Decizia 123/25.01.2018 - avertisment scris aplicat societăţii;
Decizia 494/10.04.2017 30.000 lei amendă d-lui Cristian Pascale, membru CA;
Decizia 492/10.04.2017 30.000 lei amendă d-lui Dan Odobescu şi retragere aprobare membru, preşedinte CA;
Decizia 493/10.04.2017 20.000 lei amendă d-lui Dan Odobescu şi retragere aprobare director general;
Decizia 2315/21.12.2016 10.000 lei amendă d-lui Dan Odobescu, director general;
Decizia 2314/21.12.2016 30.000 lei amendă şi stabilire măsuri în sarcina societăţii;
Decizie 912/19.04.2016 40.000 lei amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas,
director adjunct;
Decizie 911/19.04.2016 10.000 lei amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director de daune;
Decizie 910/19.04.2016 50.000 lei amendă aplicată d-lui Dan Odobescu, director general;
Decizie 902/18.04.2016 100.000 lei amendă aplicată societăţii şi plan de măsuri;
Decizia 2307/29.12.2014 20.000 lei amendă aplicată d-lui Muşat Nicolae, director general;
Decizie 2309/29.12.2014 20.000 lei amendă aplicată d-nei Măzăreanu Ioana, director adjunct;
Decizia 198/23.05.2014 - avertisment scris aplicat d-lui Muşat Nicolae, director general;
Decizia 199/23.05.2014 5.000 lei amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director daune;
Decizia 158/30.04.2014 - avertisment scris aplicat d-lui Claudiu Mândrilă, director daune.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. şi următoarele măsuri:
Decizia 455/06.04.2020 - măsuri de remediere pentru deficienţe constatate în baza Legii 237/2015;
Decizia 457/06.04.2020 16.500.000 euro majorare de capital de solvabilitate aplicată societăţii.