Ultima Oră

SRI a avertizat în mod special CJ Vâlcea despre calitatea necorespunzătoare a dezinfectanţilor folosiţi în spitale

Scandalul Hexi Pharma dezvăluie că instituţiile de siguranţă ale statului şi-au făcut datoria, dar efortul lor a fost ignorat de autorităţile politice

Informaţie în curs de actualizare...

În cadrul proiectului de securitate „Apărarea statului social şi a valorilor culturale”, având unul dintre obiective prevenirea / contracararea afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătăţii, SRI a derulat activităţi specifice asupra unui complex de stări de fapt, acţiuni şi inacţiuni cu impact semnificativ în domeniul sănătăţii, pentru a proteja dreptul la sănătate al cetăţenilor.

SRI are în atenţie o arie extinsă de deficienţe şi aspecte problematice din domeniul sănătăţii, problematica infecţiilor nosocomiale reprezentând doar una dintre situaţiile care se repercutează asupra siguranţei cetăţeanului.


De asemenea, precizăm că SRI gestionează, în cadrul preocupărilor privind securitatea naţională, o serie de proiecte de securitate care însumează 112 obiective. Obiectivul de prevenire/contracarare a afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătăţii constituie unul dintre cele 112.

În planul actiunii preventive realizate de SRI, pe durata anilor 2011-2016, SRI a derulat o activitate continuă şi consecventă de informare a beneficiarilor legali din plan central şi local. Informările transmise au vizat atât chestiuni de natură strategică, cât şi probleme concrete, prin semnalări punctuale la nivel decizional-operational.

Astfel, în intervalul menţionat, SRI a pus la dispoziţia factorilor de decizie de la nivel central – preşedinţilor României, prim-miniştrilor, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, miniştrilor Sănătăţii, altor miniştri şi responsabili din domeniul securităţii naţionale - 115 documente de informare vizând infecţiile intraspitaliceşti sau care abordează şi subiectul infecţiilor nosocomiale, iar beneficiarilor de la nivel local – prefecţilor şi preşedinţilor de consilii judeţene din majoritatea judeţelor ţării - 388 de documente de informare vizând acest subiect.

Unele dintre aceste informări au vizat acţiuni ale unor societăţi comerciale, inclusiv ale SC HEXI PHARMA CO SRL.
În planul actiunilor de contracarare realizate de SRI:
SRI a transmis organelor de aplicare a legii un număr de 22 de documente de informare, care cuprindeau indicii privind întrunirea elementelor constitutive ale unor infracţiuni.
menţionăm faptul că, în momentul de faţă, conform comunicării publice, există în desfăşurare anchete ale organelor de urmărire penală.

În ceea ce priveşte, în mod specific, SC HEXI PHARMA CO. SRL, în planul acţiunilor preventive realizate de SRI, în perioada verificată, 2011 – 2016, au fost transmise 4 informări factorilor de decizie locali (preşedinţilor Consiliilor judeţene Cluj şi Vâlcea, respectiv prefectului judeţului Cluj) şi centrali (ministrului Sănătăţii), care cuprind aspecte referitoare la calitatea necorespunzătoare a dezinfectanţilor utilizaţi în unităţi spitaliceşti, inclusiv a celor furnizaţi de SC HEXI PHARMA CO SRL Bucureşti. Ulterior mediatizării acestui subiect, SRI a mai transmis două informări beneficiarilor la nivel central.

În planul acţiunilor de contracarare realizate de SRI, au fost remise organelor de aplicare a legii mai multe informări conţinând aspecte referitoare la: favorizarea firmei ca furnizor de materiale sanitare/dezinfectanţi şi acordarea de contracte preferenţiale; nerespectarea de către firmă a prevederilor caietului de sarcini şi lipsa conformităţii ofertelor; vicierea procesului de atribuire a contractelor, etc.
Pentru completa informare a opiniei publice, precizăm că membrii Comisiei de control a activităţii SRI au avut la dispoziţie un inventar complet al tuturor documentelor de informare furnizate de SRI beneficiarilor din plan central sau local.

Acest inventar cuprinde: numărul de înregistrare şi data emiterii fiecărui document, subiectul informării şi destinatarii la care a ajuns fiecare informare în parte.

În prezent, SRI, prin autorităţile contractante (Direcţia Medicală şi Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”), nu are raporturi comerciale cu operatorul economic SC Hexi Pharma SRL. În intervalul 2011 - februarie 2016, unităţile sanitare menţionate au efectuat achiziţii directe, concurenţial, prin catalogul electronic din SEAP de la această societate comercială (în cuantum de aproximativ 10% din valoarea totală a dezinfectanţilor achiziţionaţi) cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi a reglementărilor specifice unităţilor sanitare. Relaţiile contractuale s-au încheiat ca urmare a unor neconcordanţe pe care instituţia le-a identificat.
În urma verificărilor efectuate la nivelul SRI, precizăm că nu au fost identificate niciun fel de alte legături între activitatea SRI şi SC HEXI PHARMA SRL, respectiv administratorii şi/sau acţionarii acesteia.

Având în vedere faptul că în momentul de faţă este în desfăşurare o anchetă penală şi, pe de altă parte, la nivelul obiectivului asumat de SRI "prevenirea/contracararea afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătăţii" există operaţiuni în desfăşurare, conducerea SRI şi-a reiterat disponibilitatea de a oferi Comisiei amănunte suplimentare, după caz, despre problematica/subiectele supuse verificărilor Comisiei în condiţiile cadrului legal.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...