Inedit

Fiecare judeţ din România va beneficia de un punct unic de informare, în cadrul Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională, dedicat tuturor finanţărilor naţionale şi europene

Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene dedicat înfiinţării unui punct unic de informare şi consiliere, în fiecare judeţ, cu privire la accesarea fondurilor naţionale şi europene. Protocolul a fost semnat de doamna Aura RĂDUCU, Ministru în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, şi de doamna Luminiţa MIHAILOV, vicepreşedintele ROREG şi director general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

În vederea punerii în aplicare a protocolului, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională urmează să semneze cu Ministerul Fondurilor Europene acorduri de colaborare similare, dar la nivel individual particularizate în funcţie de nevoile identificate în fiecare regiune.

Furnizarea informaţiilor cu privire la accesarea fondurilor naţionale şi europene se va face în cadrul unui punct unic de informare şi consiliere numit „one-stop-shop”. Acest punct unic de informare şi consiliere judeţean va funcţiona ca un mecanism de sprijin pentru dezvoltarea ideilor de proiecte, atât în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii corecte şi actualizate privind oportunităţile de finanţare din diverse surse (din programe naţionale sau din finanţări ale Uniunii Europene) cât şi în ceea ce priveşte consilierea în dezvoltarea ideilor de proiect.

Specialiştii care vor activa în cadrul acestor „one-stop-shop”-uri vor fi persoane cu experienţă în domeniul fondurilor europene şi/sau în colaborarea cu mediul de afaceri astfel încât să asigure expertiza corespunzătoare. Aceştia vor oferi informaţii şi consultanţă, dar vor fi prezenţi în judeţe şi prin organizarea de evenimente dedicate.

ROREG este Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România şi are ca scop reprezentarea acestora la nivel naţional şi internaţional în vederea sprijinirii dezvoltării lor instituţionale şi îndeplinirii obiectivelor care le revin în conformitate cu legea 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...