Economic

CET Govora recunoaşte că în octombrie 2015 nu avea stoc de cărbune pentru intrarea în iarnă

De la alţi furnizori, societatea vâlceană a cumpărat cărbune reprezentând 17% din necesar, 83% fiind aprovizionat de la carierele din Berbeşti şi Alunu

Conducerea CET Govora SA, societatea vâlceană producătoare de energie electrică şi termică, a remis presei un comunicat de presă prin care explică detaliat situaţia stocului de cărbune existent în momentul schimbării conducerii, măsurile luate de noua conducere şi efectul pozitiv al acestora. Ei precizează că, în prezent, stocul de cărbune existent este destinat finalizării probelor tehnologice ale instalaţiei de desulfurare şi denoxare pentru cazanul nr. 7, ritmul de extracţie din carierele proprii fiind optim pentru asigurarea aprovizionării curente a centralei.

Reprezentanţii producătorului vâlcean de energie electrică şi termică arată de ce a fost nevoie de asigurarea aprovizionării cu cărbune în plus faţă de capacitatea de producţie a carierelor de la Berbeşti – Alunu, recent transferate în patrimoniul societăţii vâlcene de la CE Oltenia. “Începând cu anii 2011 - 2012, pe fondul dificultăţilor economice, S.C. OLTCHIM S.A. nu a mai plătit factura de abur către S.C. CET Govora S.A., iar S.C. CET Govora S.A. a plătit doar parţial costul cărbunelui livrat de Complexul Energetic Oltenia (CEO). Astfel, în faţa unui colaps economic evident, în perioada 2012 - 2015, Complexul Energetic Oltenia a redus total cheltuielile de investiţii în cariere, reparaţiile făcând-se doar pentru evitarea accidentelor. Din acest motiv, producţia de cărbune anuală cumulată de la cele trei cariere a scăzut la 1.500.000 tone/an, în timp ce necesarul de cărbune al CET-ului s-a menţinut la 2.000.000 tone/an. Diferenţa de cărbune era asigurată atunci tot de CEO din carierele Peşteana şi Jilţ, costul transportului fiind mai mare decât cel de la Berbeşti, rămânea, de asemenea, în sarcina CET Govora.

În vederea asigurării cărbunelui necesar funcţionării în iarna 2015 – 2016, în luna septembrie 2015, fusese lansată în SEAP o procedură pentru achiziţionarea a 210.000 de tone de lignit. Formularea cererii de achiziţie a fost făcută de fosta conducere CET, cu cerinţe excesive, astfel încât la data scadenţei, 27 octombrie 2015, nu s-a primit nicio ofertă.

La preluarea mandatului de către membrii actualului directorat, în luna octombrie 2015, S.C. CET Govora S.A. nu avea stoc de cărbune pentru intrarea în iarnă, în situaţia în care Exploatarea Minieră Berbeşti producea cărbune semnificativ mai puţin decât consumul lunar al termocentralei. Acţionarul unic de la S.C. CET Govora S.A., Consiliul Judeţean Vâlcea, prin conducerea executivă, a cerut imperios Directoratului CET, să asigure aprovizionarea cu cărbune pentru întreaga iarnă.

Încă din prima săptămână de activitate, noua echipă a identificat posibilităţile de creştere a producţiei proprii, prin deblocarea aprovizionării cu role, rulmenţi, covoare de cauciuc, etc., simultan cu acţiunile de cumpărare de cărbune de completare de la alte firme producătoare.

S-au încercat, în repetate rânduri, negocieri cu singurul furnizor important de lignit din România, Complexul Energetic Oltenia, dar conducerea Complexului a susţinut că nu poate onora solicitările S.C. CET Govora S.A. ca în anii trecuţi, din cauza consumului propriu ridicat pentru producerea energiei electrice contractate şi a dificultăţilor din propriile cariere.

După îndelungi insistenţe, în 28 noiembrie 2015, s-a reuşit să se contracteze de la CEO, pentru următoarele trei luni, o cantitate de 20.000 tone/lunar cu livrare din cariera Huşnicioara din Mehedinţi. Condiţia de plată impusă de CEO a fost «cu plata în avans», preţul ofertat fiind mai mare faţă pe preţul livrărilor anterioare. În acest fel, cantitatea de cărbune din producţia proprie, cumulată cu cea contractată de la CEO, ajungea la 165.000 – 175.000 de tone, în timp ce necesarul CET pentru lunile de iarnă este de 200.000 de tone/lună. Din acest motiv, s-a iniţiat o nouă procedură de cerere de ofertă off-line, în conformitate cu art. 245 din OUG 34/2006, destinată achiziţiei de combustibil”, se arată în comunicatul CET Govora SA.

Cantitate minimă de huilă achiziţionată pentru aditivarea lignitului umed

“S-au transmis cereri de ofertă unui număr de 7 furnizori de lignit, inclusiv CEO, cu termen de depunere a ofertelor în 02.12 2015. Cererea de ofertă s-a făcut pentru trei luni, pentru câte două loturi lunare de 25.000 de tone. Dintre cele 7 companii invitate, o singură companie – S.C. Energocarb Prod S.R.L.. a ofertat furnizarea, pentru un singur lot de 25.000 de tone/lună, în condiţii de termen de plată, preţ şi cost de transport mai avantajoase decât contractul încheiat anterior cu CEO pentru cărbunele de la Huşnicioara.

Preţul a fost stabilit în funcţie de puterea calorifică a cărbunelui, atât pentru CEO, cât şi pentru S.C. Energocarb Prod S.R.L., aceasta fiind determinată în laboratorul propriu al S.C. CET Govora S.A. pentru fiecare livrare în parte, iar cantităţile aprovizionate au rezultat prin cântărire cu echipamente verificate metrologic.

În ultima săptămână din luna noiembrie 2015, din cauza ploilor puternice, producţia de cărbune extras de la Exploatarea Minieră Berbeşti a scăzut şi mai mult, astfel încât riscul limitării livrărilor de abur la S.C. Oltchim S.A. şi Ciech Soda Romania a devenit iminent. Cărbunele de la Berbeşti, umezit de precipitaţii, nu mai asigura buna funcţionare a cazanelor, aşa încât, pe baza experienţei specialiştilor de la S.C. CET Govora S.A. şi a probelor făcute în anii 2007 – 2008, s-a considerat utilă aditivarea lignitului cu mici cantităţi de huilă. În acest sens, au fost trimise cereri de ofertă la patru potenţiali furnizori de huilă, singura ofertă primită fiind cea de la firma S.C. Ascom International. S.C. CET Govora S.A. a comandat o singură garnitură de tren cu huilă de la S.C. Ascom International, livrarea făcându-se pe 20 decembrie 2015. Cantitatea livrată a fost de 1.816 tone de huilă cu puterea calorifică de 3.599 kcal/Kg. Acest cărbune superior a fost mixat cu alte 170.000 de tone de lignit de la Berbeşti cu o putere calorifică cuprinsă între 1.580 şi 1.780 kcal/Kg, astfel încât amestecul rezultat a avut o putere calorifică la nivelul celei din proiectul cazanului. Valoarea huilei aprovizionate de la S.C. Ascom International este de 269.676 de lei fără TVA, iar termenul de plată a fost de 90 de zile, respectiv mult mai convenabil decât cel impus de CEO, care solicita plată în avans.
Pe fondul anunţului meteorologic de scădere a temperaturilor atmosferice, în luna ianuarie, sub -18 grade Celsius, începând cu 4 ianuarie 2016, RAAN Drobeta Turnu Severin a blocat transferul navetelor de cărbune din Exploatarea Minieră Husnicioara aparţinând CEO către CET Govora care tranzita proprietatea lor şi, în consecinţă, s-a convenit cu S.C. Energocarb Prod S.R.L. contractarea unei cantităţi suplimentare de 10.000 de tone de cărbune. S.C. Energocarb Prod S.R.L. şi-a onorat obligaţiile contractuale livrând întreaga cantitate de 85.000 de tone de lignit în termenul solicitat. De la CEO s-au livrat doar 25.000 de tone de lignit, astfel încât întreaga cantitate de cărbune cumpărată de la alţi furnizori a fost de 110.000 tone de lignit şi 1.816 tone de huilă în întregul sezon de iarnă. Livrările de la propriile cariere din Berbeşti şi Alunu, în cele trei luni de iarnă, au fost de 538.550 de tone de lignit, respectiv 83% din necesarul de aprovizionat, iar cărbunele de la terţi, reprezentând 17% din necesar, a completat intrările, astfel încât n-au fost probleme, în această iarnă, nici cu asigurarea confortului termic către populaţie, nici cu livrarea de abur către clienţii industriali. Trebuie arătat că, pe fondul vremii calde din decembrie 2015 şi februarie 2016, colegii de la Direcţia de Exploatare Minieră au reuşit livrarea unor cantităţi de lignit mai mari decât cele previzionate, ceea ce a limitat achiziţionarea de cărbune din alte surse, fapt pentru care le mulţumim. În prezent, stocul de cărbune existent este destinat finalizării probelor tehnologice ale instalaţiei de desulfurare şi denoxare pentru cazanul nr. 7 şi contăm pe ritmul de extracţie din carierele proprii pentru asigurarea aprovizionării curente cu cărbune a centralei”, susţine conducerea CET Govora.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...