Sub Lupă

Dezvoltarea turistică a domeniului schiabil de la Obârşia Lotrului, blocată din cauza retrocedărilor ilegale

Investitorii nu vor putea construi prea curând hoteluri şi restaurante la baza pârtiei din cauza suspendării serviciului silvic, a contestării împroprietăririlor abuzive şi a vânzărilor ulterioare ale terenurilor

Principala informaţie pozitivă din judeţul Vâlcea a fost, săptămâna trecută, cea potrivit căreia nouă investitori au depus actele necesare la Primăria Voineasa pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie a nouă facilităţi de cazare şi masă în zona domeniului schiabil de la Obârşia Lotrului. Potrivit primarului Gheorghe Stanciu, majoritatea acestora ar urma să ocupe terenurile de la baza pârtiei, adică dintre lacul de acumulare Vidra şi DN 7A. Însă, aşa cum am arătat şi în alte ediţii ale publicaţiei noastre, terenurile respective fac obiectul unor litigii în instanţe ce vizează desfiinţarea actelor de proprietate ale celor cărora aceste suprafeţe le-au fost retrocedate abuziv în perioada 2007 – 2013 (în baza vestitei “Hărţi a moştenitorilor familiei Munteanu”, falsificată, aşa cum a stabilit Judecătoria Târgu Mureş la sfârşitul anului 2014). Ulterior, cei puşi abuziv în posesie de Comisia Judeţeană Vâlcea pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor au vândut o parte din terenurile în posesia cărora au fost puşi. Prefectul Radu Renga şi subprefectul Mircea Nadolu erau, în momentul respectiv, preşedintele, respectiv secretarul comisiei judeţene. Prin vânzarea succesivă a preţioaselor terenuri din buza pârtiei, scopul pretinşilor proprietari a fost de a le introduce în circuitul comercial şi, astfel, ele să nu mai poată fi întoarse în posesia proprietarilor de drept.

Romsilva a cerut Gărzii Forestiere să suspende serviciul silvic

Dacă într-adevăr nu au cunoscut istoricul juridic al suprafeţelor pe care vor să dezvolte hoteluri, pensiuni şi restaurante, potenţialilor investitori li se ascunde acum un alt amănunt extrem de important, care le-ar putea întârzia major (dacă nu chiar bloca) planurile. În 25 noiembrie 2015, Obştile Bălceşti – Pereşti şi Pociovaliştea din Gorj au solicitat Judecătoriei Brezoi anularea hotărârilor comisiei judeţene Vâlcea de stabilire a proprietăţii, a titlurilor de proprietate emise de aceasta şi a tuturor actelor subsecvente pentru un total de aproape 900 de hectare. Conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Direcţia Silvică Vâlcea s-a autosesizat în această privinţă şi a emis, la rândul său, adrese către Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea (fostul ITRSV) suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru suprafaţa amintită. “Această măsură înseamnă că Direcţia Silvică Vâlcea trebuie să preia în pază suprafaţa respectivă şi să împiedice toate acţiunile premergătoare exploatării lemnului”, ne-a explicat ing. George Mihăilescu, directorul Direcţiei Silvice Vâlcea. Pe cale de consecinţă, asta înseamnă că pe suprafeţele respective nu vor putea fi executate defrişările necesare eliberării suprafeţelor necesare ridicării de construcţii până în momentul în care instanţele nu se vor pronunţa în proprietatea cui trebuie să rămână terenurile.

Părinţi de foşti directori ai Direcţiei Silvice şi şefi de Ocol, printre “împroprietăriţi”

Aşa cum spuneam, Obştile Bălceşti – Pereşti şi Pociovaliştea din Gorj, prin reprezentanţii lor legali, au solicitat Judecătoriei Brezoi anularea hotărârilor comisiei judeţene Vâlcea de punere în posesia a aproape 900 de hectare a unor persoane în baza hărţii “scoase din joben” de Gicu Deaconeasa, şi el fost şef al Ocolului Silvic Voineasa, acum cercetat şi aspru condamnat deja într-un alt dosar privind retrocedări ilegale în aceeaşi zonă. Potrivit reprezentanţilor obştilor din Gorj, principalii beneficiari de terenuri excelente retrocedate ilegal în buza pârtiei de schi în urma deciziilor comisiei vâlcene conduse de foştii prefecţi Radu Renga şi Mircea Nadolu sunt:
• Rodica Deaconeasa (mama lui Gicu Deaconeasa) – 120 hectare;
• Ivan Jinaru (tatăl actualului consilier judeţean Adam Jinaru, fost director al Direcţiei Silvice Vâlcea în acea vreme) – 75,5 hectare;
• Anişoara Dumitrescu (mama fostului adjunct al DS Vâlcea, Vladimir Dumitrescu, şi el fost consilier municipal) – 40 hectare;
• Ion Băncescu (tatăl actualului şef de Ocol Silvic Voineasa) – 21 hectare;
• Lazăr Apostoloiu – 29 hectare
• Veronica Apostoloiu – 17,4 hectare.

Abuzuri şi ilegalităţi comise cu complicitatea unor judecători şi înalţi funcţionari

Titlurile contestate acum de obştile gorjene au fost emise în martie 2008. Reprezentanţii legali ai acestora solicită acum, aşa cum aminteam şi mai sus, şi anularea tuturor actelor subsecvente de înstrăinare, precum şi a proceselor-verbale de punere în posesie din noiembrie 2007. Reluăm succint şi istoricul retrocedărilor ilegale.

Prin sentinţa civilă nr. 550 din 23 octombrie 2006, pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 490/2006, au fost admise în parte cererile reclamanţilor (cei puşi în posesie abuziv – n.r) şi intervenienţilor în interes propriu şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestora pentru terenuri forestiere în suprafaţă totală de peste 886,42 de hectare, situate în punctul Obârşia Lotrului, comuna Voineasa, judeţul Vâlcea.

Împotriva sentinţei civile nr. 550, Obştile Bălceşti - Pereşti şi Pociovaliştea au declarat apel, calificat ulterior în recurs. Judecarea recursului a fost strămutată la Tribunalul Mureş, fiind înregistrat dosarul 7515/90/2006.

În baza sentinţei civile nr. 550 pronunţată de Judecătoria Brezoi, Comisia locală Voineasa a întocmit procese-verbale de punere în posesie, fără hotărâre de validare a Comisiei Judeţene Vâlcea. Comisia judeţeană Vâlcea, la propunerea Comisiei locale Voineasa, i-a validat pe împroprietăriţii ilegali din Muntele Puru.

“Suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru suprafeţele amintite înseamnă că Direcţia Silvică Vâlcea trebuie să le preia în pază şi să împiedice toate acţiunile premergătoare exploatării lemnului” - ing, George Mihăilescu, directorul Direcţiei Silvice Vâlcea.

Şi punerea în posesie şi, ulterior, validarea, s-au făcut în baza sentinţei civile nr. 550 pronunţată de Judecătoria Brezoi.

Una din cererile obştilor gorjene de înscriere în fals a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. 1462 din 21 martie 2013, pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul 6791/198/2012, prin care s-a dispus: “Admite cererea formulată de reclamantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, cu sediul în Brezoi, str. Lotrului, nr. 1, judeţul Vâlcea în contradictoriu cu pârâţii Deaconeasa Gheorghe, domiciliat în Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr. 297, judeţul Vâlcea, Obştea Pociovaliştea, cu sediul în comuna Novaci, Pociovaliştea, judeţul Gorj şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti, cu sediul în comuna Bengeşti Ciocadia, judeţul Gorj. Dispune desfiinţarea în tot a înscrisului intitulat „harta familiei Munteanu proprietăţi şi vecini.” Sentinţa a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 48/A din 11 februarie 2014 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul 6791/198/2012 şi irevocabilă, prin decizia civilă nr. 917 din 6 mai 2014 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul 6791/198/2012.

Instanţele anterioare au luat de bun Registrul Agricol Vaideeni falsificat

Continuăm lungul şi întortocheatul parcurs al cauzelor amintind că, între timp, au fost confirmate prin rezoluţii de procuror, şi falsuri în Registrul Agricol al comunei Vaideeni. Astfel, prin ordonanţa nr. 2049/P/2012 din 16 octombrie 2014 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu s-a constatat că şi rolul agricol al Primăriei Vaideeni a fost falsificat, în baza modificărilor şi falsurilor fiind emise mai multe adeverinţe, adeverinţe care au fost singurele acte, alături de harta falsificată, care au justificat pretenţiile reclamanţilor din dosarul 490/2006 al Judecătoriei Brezoi.
Din noile dosare deschise la sfârştul lui 2015 la Judecătoria Brezoi reiese că aceste adeverinţe şi copii de pe rolul agricol, falsificate, încă se regăsesc în dosarul 490/2006 al Judecătoriei Brezoi, după cum urmează: adeverinţe eliberate de Primăria Vaideeni cu numerele 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656… din 30 ianuarie 2006 (filele 3-9 dosar); copii din registrul agricol al Primăriei Vaideeni aferent anilor 1947-1951 (filele 10-21 dosar); copii de pe Registrul Agricol Vaideeni 1947/1948 - 1950/1951, plasa Horezu, jud. Vâlcea - „alte localităţi” (filele 22-36 dosar).
Suprafeţele consemnate în fals în aceste adeverinţe şi în Registrul Agricol falsificat sunt exact suprafeţele pentru care s-a dispus restituirea prin sentinţa civilă nr. 550 din 23 octombrie 2006 a Judecătoriei Brezoi.

Rejudecare a unui proces cu alţi pretendenţi la Târgu Mureş

La 17 decembrie 2014, Tribunalul Mureş a admis recursurile declarate de Obştile Bălceşti - Pereşti şi Pociovaliştea. Prin decizia civilă nr. 646 din 17.12.2014 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul 7515/90/2006 s-a dispus: “(...) Admite recursurile formulate de recurenţii Obştea Pociovaliştea (cu sediul…) şi Fundaţia Obştea Sătească Belceşti Pereşti (cu sediul...) împotriva sentinţei civile nr. 550/23.10.2006 a Judecătoriei Brezoi. Casează integral hotărârea atacată şi trimite cauza spre rejudecare primei instanţe, Judecătoria Tg. Mureş. Irevocabilă. Pronunţată în sedinţa publică din 17 decembrie 2014”. Dosarul 7515/90/2006 este în prezent în rejudecare.

Prin încheierea nr. 26 din 13.03.2015 pronunţată de Judecătoria Horezu în dosarul 2224/241/2014 a fost admisă sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, iar judecătorul de cameră preliminară a dispus anularea înscrisurilor falsificate: “Admite cererea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, formulată prin ordonanţa din 16.10.2014, dată de procuror conform art. 315 al.2 lit. d C.p.pen., în dosar nr. 2049/P/2012 al aceluiaşi organ judiciar. Dispune desfiinţarea menţiunilor contrafăcute din registrul agricol al comunei Vaideeni, jud. Vîlcea, aferent anilor 1947-1951, astfel cum sunt identificate în adresa din 09.03.2015 comunicată de parchet (fila 38), ce va alcătui dispozitivul prezentei încheieri. (...)”

Primarul Stanciu opinează că terenurile sunt de fapt ale Statului

E drept, sunt controverse vechi şi aprinse şi în ce priveşte drepturile obştilor gorjene asupra întregilor suprafeţe revendicate pe raza judeţului Vâlcea. Primarul din Voineasa, Ghoerghe Stanciu, în urma studierii documentelor descoperite recent la Arhivele Statului, consideră că mare parte din aceste suprafeţe mai degrabă ar fi aparţinut Statului Român. “E mai mult o ipoteză a mea, vă rog să nu o consemnaţi ca pe o declaraţie cu valoare oficială juridică. Asta e concluzia mea, după ce am căutat documente care ne sunt necesare în litigiul pe care îl avem în instanţă cu conducerea Primăriei Vaideeni”, ne-a declarat scurt, cu o privire… misterioasă, edilul din staţiunea montană vâlceană.

Cum şi când se va termina această istovitoare bătălie pentru comoara economică pe care o reprezintă din punct de vedere al atractivităţii turistice terenurile, numai Dumnezeu şi judecătorii ştiu. Până atunci, domeniul schiabil, vizitat de tot mai multe mii de amatori ai sporturilor albe, rămâne o investiţie cu ceva cap, dar fără coadă. Vom reveni cu amănunte.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...