Administraţie

GAL-ul „Cheile Olăneştilor”a început dezbaterile publice pentru elaborarea strategiei de dezvoltare

Primele activităţi de animare a teritoriului din cadrul proiectului european al Asociaţiei au avut loc vineri, 22 ianuarie 2016, la Păuşeşti Măglaşi şi Băile Olăneşti

Dezbaterile au început în sala de şedinte a Primăriei din Păuşeşti Măglaşi, apoi activitatea s-a mutat în sala de festivităţi a Liceului Tehnologic Iustinian Marina din Băile Olăneşti. Au participat preşedintele Grupului de Acţiune Locală – Iuliana Stanca, membrii echipei tehnice ai GAL, dintre care amintim pe managerul de proiect Etius Popescu, precum şi doi reprezentanţi ai OJFIR Vâlcea. La cele două întâlniri au fost invitaţi reprezentanţi din diverse domenii de activitate din localitate, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai societăţii civile, copii şi tineri, în colaborare cu cadrele didactice din unităţile şcolare din localitate, persoanele vârstnice, lideri informali de opinie, reprezentanţi ai administraţiei locale. Participanţii au manifestat un interes ridicat în dezvoltarea zonei prin implementarea de proiecte în cadrul programului LEADER, aceştia fiind membrii ai GAL-ului. Întâlnirile au început cu prezentarea teritoriului GAL „Cheile Olăneştilor” şi cu oportunitatea oferită de acesta prin Planul de Dezvoltare Locală, iar locuitorilor din teritoriu le-au fost prezentate informaţii cu privire la ce înseamnă Strategia de Dezvoltare Locală şi ce presupune aceasta. Persoanele prezente au fost receptive la acţiune, au pus întrebări, au exprimat opinii, au cerut informaţii, iar în urma discuţiilor s-au putut descoperi idei de proiecte care se doresc a fi implementate în teritoriu prin finanţare, din programul LEADER (exemple: un loc de joacă pentru copii, o şcoală de vară, asfaltare de drumuri, un afterschool, modernizare cabinete medicale). Acţiunile de animare a teritoriului din cele două localităţi membre ale Grupului de Acţiune Locală „Cheile Olăneştilor”, reprezentate în Asociaţie de către primarii Alexandru Dediu (Păuşeşti Măglaşi) şi Sorin Vasilache (oraşul Băile Olăneşti) sunt cuprinse în cadrul proiectului Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune Locală „Cheile Olăneştilor” finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19-Dezvoltarea locală a LEADER, Sub-măsura 19.1 - „Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”, un proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile. Proiectul are o durată de implementare de 3 luni şi o valoare totală inclusiv TVA de 15.820,29 euro.


Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Acţiunile de animare vor continua şi în celelalte localităţi din teritoriul GAL pe perioada celor 3 luni de zile de implementare a proiectului Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune Locală „Cheile Olăneştilor”. Persoanele interesate pot solicita mai multe informaţii la sediul din Vlădeşti, nr. 232, situat lângă sediul Primăriei locale, sau pe adresa de e-mail la olanestigal@yahoo.ro.
Grupul de Acţiune Locală „Cheile Olăneştilor”, din judeţul Vâlcea, a fost înfiinţat în anul 2014. Asociaţia a fost înregistrată ca persoană juridică, în scopul de a accesa fondurile pentru dezvoltare, accesibile prin Axa 4 a PNDR. Asociaţia şi-a stabilit ca obiectiv strategic să utilizeze resursele şi potenţialul local în vederea aşezării unei baze solide a dezvoltării socio-economice sustenabile, în care cooperarea are un rol important. În prezent, Asociaţia este compusă din opt unităţi administrativ teritoriale (comunele Păuşeşti Măglaşi, Vlădeşti, Mihăeşti, Stoeneşti, Buneşti, Budeşti, Nicolae Bălcescu şi oraşul Băile Olăneşti), parteneri ai mediului civil şi privat din teritoriul constituit omogen.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...