Eveniment

EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL

Proiectul s-a desfăşurat în judeţele Dolj, Gorj, Vâlcea, Bacău, Neamţ, Harghita şi Mureş, pe durata ultimelor 18 luni

Vineri, 23 octombrie 2015, la restaurantul OK din Parcul Zăvoi, Râmnicu Vâlcea, a avut loc o conferinţă de presă, de bilanţ, în cadrul proiectului EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL, destinat pregătirii şi reconversiei profesionale şi antreprenoriale pentru cei cu mai puţine şanse de angajare pe piaţa muncii. Întâlnirea cu presa a început cu o expunere a rezultatelor obţinute şi a evoluţiei întregului proiect. Au informat din tot atâtea perspective, Mihai Cismaru - din partea Fundaţiei Antreprenoriat Social, partener în proiect, Gheorghe Rizoiu - din partea Fundaţiei Centru de Pregătire Profesională Vâlcea - partener în proiect şi Anca Săvoiu Cismaru - coordonator parteneri. Evenimentul a fost organizat de Fundaţia Antreprenoriat Social Vâlcea.

Întrebările ziariştilor au vizat atât rezultatele cât şi dificultăţile de parcurs, cele referitoare la frecventarea cursurilor de reconversie profesională şi cele legate de decontările muncilor şi produselor achiziţionate pentru derularea proiectului. Proiectul s-a desfăşurat în judeţele Dolj, Gorj, Vâlcea, Bacău, Neamţ, Harghita şi Mureş, pe durata ultimelor 18 luni. Obiectivul general al proiectului: creşterea oportunităţilor de angajare pentru un număr considerabil de femei, prin asigurarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale. Mijloace şi modalităţi de realizare: creşterea conştientizării asupra problematicii incluziunii sociale şi economice a femeilor dezavantajate din punct de vedere social, prin sensibilizarea la nivel naţional a opiniei publice asupra fenomenului, prin creşterea şi dezvoltarea abilităţilor şi calificărilor, prin dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi în vederea dezvoltării de activităţi independente sau iniţierii unei afaceri şi prin consolidarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor. EGALitate de şanse pe piaţa muncii – EGAL este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...