Ultima Oră

Gaşca penală ce a condus CET Govora spre faliment, disperată să-şi acopere urmele

În paralel cu declinul producătorului vâlcean de energie termică şi electrică, Denise Bălan, soţia managerului Mihai Bălan, face bani grei din afaceri cu energie prin intermediul unui off-shore

Pe mână cu vechea conducere a CJ Vâlcea, directorul general demisionar Mihai Bălan şi-a încheiat în 2013 un contract de mandat plin de privilegii. Denise Bălan, actuala soţie a managerului, face bani grei din afaceri cu energie electrică prin intermediul unor firme ce au acţionar majoritar un off-shore din Elveţia. În schema gândită de Denise apare şi familia Hoarcă, Ramona fiind “unsă” de curând director economic la CET. Potrivit contractului de mandat, directorul general al CET Mihai Bălan are dreptul să cheltuiască anual un fond de protocol de 12.000 de euro, fără a trebui să justifice banii în vreun fel. Cu două zile înainte să înceteze din viaţă preşedintele Ion Cîlea, Bălan a reuşit să obţină acordul AGA societăţii pentru ca Vilcet Energy să fuzioneze prin absorbţie cu CET Govora. Asta după ce 1,5 milioane de lei, suma cu care CET a împrumutat SRL-ul la care administrator era tot Bălan, s-au făcut nevăzuţi, lucru sesizat şi de Curtea de Conturi.

Săptămâna în Oltenia prezintă noi documente şi informaţii în exclusivitate despre situaţia CET Govora SA. Vâlcenii au dreptul să ştie ce “performanţe” s-au atins pe banii lor, în condiţiile în care, în realitate, CET Govora se zbate să scape de faliment. Şi conducerea de răspundere. Vorbim despre zeci de milioane de euro numai în ultimii patru ani!

În data de 20 septembrie 2010 este semnat contractul prin care CET Govora acordă un împrumut în valoare de 1,5 milioane de lei SC Vilcet Energy SRL, societate la care acţionar unic era tot CET Govora şi conducerile executive identice. Din documentul prezentat în facsimil reiese că aceleaşi persoane au semnat şi în calitate de împrumutător, şi în cea de împrumutat (Mihai Bălan, Constantin Lăpădat şi Doru Constantin). Împrumutul era valabil trei ani, plus doi ani perioadă de graţie. Societatea cu răspundere limitată se obliga să restituie integral suma la scadenţă sau la momentul majorării capitalului social. Auditorii Curţii de Conturi au imputat conducerii CET Govora că nu a fost majorat capitalul social al societăţii cu suma de 1.500.000 lei, conform termenilor din contractul de împrumut încheiat între Vilcet Energy şi SC CET Govora SA, iar banii au dispărut fără urmă, pentru că Vilcet Energy nu şi-a atins scopul activităţii declarat la înfiinţare. În schimb, off-shore-urile de fami(g)lie prosperă, după cum veţi vedea...

Absorbţia Vilcet Energy, sau disperarea de a şterge urmele abuzurilor şi conflictului de interese

În 2 decembrie 2014, cu două zile înainte de decesul preşedintelui CJ Vâlcea, Ion Cîlea, reprezentantul instituţiei în AGA CET Govora a îndeplinit mandatul cu care a fost învestit de majoritatea de atunci a aleşilor vâlcenilor. În calitate de preşedinte AGA, avocatul Petre Grigore a semnat, alături de directorul comercial Doru Constantin, în calitate de secretar al AGA, Hotărârea Nr. 14. Potrivit acestui document, este aprobată propunerea Vilcet Energy de fuziune prin absorbţie cu CET Govora SA, ca urmare a raportului Curţii de Conturi Vâlcea nr. 59/26.11.2014. Cu această ocazie, mandatul lui Mihai Bălan ca administrator al srl-ului a fost prelungit până la 31 martie 2015. Iar Doru Constantin a fost mandatat cu îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului pentru îndeplinirea operaţiunii.
În niciun articol al acestei hotărâri nu se precizează cum se recuperează şi de la cine datoria către CET de 1,5 milioane de lei şi nici dacă se impune un audit financiar la Vilcet Energy.
De asemenea, hotărârea nu apare ca fiind însuşită de Consiliul de Administraţie al CET Govora.
Nici ăsta nu e abuz în serviciu contra intereselor publice? Nici acesta nu e un conflict de interese cât casa, măcar în cazul lui Doru Constantin, care este şi şeful serviciului juridic de la Vilcet Energy, şi secretar AGA CET Govora?

Generozitate maximă, pe bani publici, a reprezentantului CJ în CA

În 21 august 2013 a fost încheiat contractul de mandat al directorului general al CET Govora SA, documentul fiind semnat de preşedintele din momentul respectiv al CA CET Govora, Iustin Predescu, în calitate de reprezentant al societăţii şi Mihai Bălan. Înţelegerea este valabilă patru ani, alte renegocieri (anuale sau de prelungire) fiind posibile prin încheierea de acte adiţionale. La Articolul 4 - “Drepturile directorului”, contractul conţine două clauze care denotă “generozitatea” maximă a proprietarului afacerii (CJ Vâlcea este unic acţionar al societăţii, Iustin Predescu fiind desemnat de CJ în CA al CET) faţă de providenţialul conducător de unitate. “După aprobarea situaţiilor financiare anuale, directorului general i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remuneraţii brute lunare, proporţional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat” (am citat articolul 4.2, alineat 4). Aşa cum am prezentat şi într-o ediţie anterioară, auditorii Camerei de Conturi Vâlcea au arătat în raportul lor că în luna mai 2012, directorul general Mihai Bălan şi şefa departamentului Resurse umane, Ioana Liţă, “au beneficiat necuvenit de un premiu anual (primă de performanţă reprezentând 12 şi respectiv 5 remuneraţii brute lunare) în sumă estimată de 75 mii lei”.

12.000 de euro, fond anual “de protocol” la discreţia lui Bălan

În contractul de mandat al directorului general Mihai Bălan au fost incluse şi clauze nesimţite de-a dreptul. Cum altfel poate fi percepută măcar una dintre acestea (alineatul 6 al aceluiaşi articol 4.2), care îi dă dreptul directorului să cheltuie anual 12.000 de euro din bugetul societăţii fără să justifice în vreun fel suma: “În calitate de Director General al societăţii, va beneficia de un fond de protocol la valoarea de 1.000 Euro, lunar, fond necesar întâlnirii cu diverşi parteneri de afaceri, sumă care NU va fi justificată cu acte. În acest sens, se vor prezenta informări Consiliului de Administraţie, la cererea acestuia”! Din acest “fond” să fi fost achitată şi consumaţia din seara petrecută de directorul general la mall, cu actualul reprezentant al CJ în AGA şi un jurnalist la masă?

Mână liberă de la CA să aleagă, fie şi arbitrar, cu cine face publicitate

O altă clauză la limita abuzivului este stipulată în articolul 5, alineat 2, litera g) a contractului de mandat: “alege (directorul general - n.r.) consultanţii societăţii, precum şi entităţile ce asigură promovarea imaginii şi a produselor societăţii”! Cu alte cuvinte, Mihai Bălan are mână liberă să decidă, de unul singur, cui atribuie şi cui nu contracte de publicitate şi servicii de imagine pentru CET Govora SA, deşi acestea ar trebui, măcar informal, să fie supuse atenţiei Consiliului de Administraţie, conform legii, fiind încadrate la cheltuieli care nu generează venit direct. Clauza este întărită în cadrul aceluiaşi articol contractual la litera j): “stabileşte tactica (sic!) şi strategia de marketing şi decide strategia de promovare a imaginii societăţii şi produselor acesteia”.
Că acest model de contract de mandat este un document unicat, cel puţin după cunoştinţele noastre în domeniu, o dovedesc şi alte clauze incluse în el, care demonstrează fie incompetenţa, fie reaua-credinţă a părţilor, în special a reprezentantului CJ care l-a semnat. Astfel, la Articolul 7 - “Obligaţiile societăţii”, semnatarii îşi dau singuri cu stângu-n dreptul, precizând la litera a), că societatea are obligaţia de “a asigura directorului deplina libertate în organizarea şi gestionarea activităţii Societăţii CET Govora SA, ÎN LIMITELE PREVĂZUTE DE LEGE, de actul constitutiv (...)”.

“În calitate de Director General al societăţii, va beneficia de un fond de protocol la valoarea de 1.000 Euro, lunar, fond necesar întâlnirii cu diverşi parteneri de afaceri, sumă care NU va fi justificată cu acte. În acest sens, se vor prezenta informări consiliului de administraţie, la cererea acestuia” - Articolul 4.2, alin 6), din Contractul de Mandat al directorului general Mihai Bălan.

Denise Bălan, actuala soţie, magnetizată de afacerile cu energie

În contractul de mandat de director general al CET Govora SA al lui Mihai Bălan este inclusă şi o clauză (art. 10, alineat (2)), potrivit căreia “Directorul îşi va exercita mandatul cu loialitate în interesul societăţii CET Govora SA”, cu precizarea absolut năucitoare că - atenţie! – “Directorul NU încalcă această obligaţie dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil (sic!) îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate”.
Articolul 12 din acelaşi contract prevede: “Directorul este obligat ca, pe parcursul derulării prezentului contract, cât şi după încetarea sa, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată în cadrul Societăţii CET Govora SA”! Şi această clauză pare a-l proteja pe directorul general, în condiţiile în care regula nu este valabilă şi pentru rudele sale apropiate. Conform prezentării de pe site-ul societăţii, S.C. CET Govora S.A. produce şi comercializează energie electrică şi termică.
Potrivit datelor obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), menţionate şi în Monitorul Oficial, Denise Bălan, actuala soţie a directorului general, deţine, din 2015, calitatea de asociat şi administrator la GDM Logistics SRL (CUI 30271044, capital social actual de 210 lei), cu o parte socială, alături de Bogdan-Cosmin Albăstroiu (cumnatul Denisei, tot o parte socială) şi GDM Powers SRL (19 părţi sociale, CUI 29190957). Obiectul principal de activitate al GDM Logistics SRL este, conform actului constitutiv actualizat (ultima oară, în acest sens, în 2014, dar nu radical), “Comercializarea energiei electrice, clasa CAEN 3514 (producerea rămâne la GDM Powers). Adică firma este un potenţial concurent pentru CET Govora SA.
În 2012, GDM Powers SRL (capital social 200 lei) a avut un profit de peste 200.000 lei, la o cifră de afaceri de 2.100.000 lei cu doar 2 angajaţi. GDM Logistics apare în situaţiile ANAF accesibile online tot cu doi angajaţi, dar fără date contabile raportate în ultimii ani.

“Reţeta River Plazza”. Suveică de srl-uri, cu offshore din Elveţia în spate

Tot de la ORC am aflat că sediul GDM Logistics este în Râmnicu Vâlcea, pe strada Colonel Bădescu nr. 12 A, biroul nr. 7, adică exact în clădirea în care a funcţionat Setler Mina, firma ce a dezvoltat proiectul megacontroversat River Plazza Mall din Râmnicu Vâlcea şi la care a participat şi Denise Bălan.
Principalul asociat al GDM Logistics, GDM Powers SRL, este o subsidiară a unei companii elveţiene, GDM Power SA (Obiect de activitate: comerţ şi comercializarea tuturor produselor, în special în industria electrice şi electronice; director cu o singură semnătură: Pochon Richard, de Chêne-Pâquier, à Lutry). “Suntem o companie tânără, ce a fost înfiinţată cu scopul de a activa în domeniul furnizării energiei electrice pe teritoriul României, deţinători ai licenţei ANRE de furnizare a energiei electrice. Acţionarul nostru este compania GDM POWER SA, o societate comercială elveţiană cu sediul la Lausanne, Elveţia, având un impresionant panel de activităţi, care beneficiază de un important suport financiar şi care îşi derulează operaţiunile financiare prin intermediul prestigioasei bănci Banque Cantonale Vaudoise”, se arată în descrierea de pe site-ul GDM Logistics (gdmlogistics.ro). Autorul acestei “îmbrobodiri” de marketing pare să nu ştie că Elveţia a acceptat recent propunerea UE de a nu se prevala de părţi ce nu se armonizează cu legislaţia europeană în ce priveşte, spre exemplu, secretul bancar, când e vorba de, să zicem... evaziune fiscală.
GDM Power SA apare în 2010 în statisticile autorităţilor elveţiene, cu sediul în Pully, pe Avenue Charles-Ferdinand Ramuz nr 99. Numele anterior al societăţii, înfiinţată în 2006, era Lygia Demandes Ltd, obiectul de activitate principal constituindu-l comerţul cu orice tip de bunuri, inclusiv bijuterii şi opere de artă. Are capital social 100.000 franci elveţieni (CHF - 100 părţi sociale, nerestricţionate la transmisibilitate).

Familia Hoarcă monitorizează sutele de mii de euro din tranzacţii cu certificate verzi

Compania Naţională de Transport al energiei electrice Transelectrica a făcut public în data de 1 aprilie 2014 o situaţie cu “Părţile Responsabile cu Echilibrarea (PRE)” în momentul respectiv. Conform acestui document, la poziţia 73, CIGA Energy SA este responsabilă atât de CET Govora SA (1 martie 2013, data de înregistrare în platforma Pieţei de Echilibrare), cât şi de GDM Logistics (1 octombrie 2013).
Conform datelor făcute publice de OPCOM SA (Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale), în data de 14 iulie 2014, “la ora 10.00, la sediul societăţii din Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, sectorul 3 Bucureşti, a organizat sesiunea de licitaţie destinată tranzacţionării ofertei CV_GDML_001”. Oferta anexată relevă că GDM Logistics dorea să vândă 19.000 certificate verzi, cerând 130,69 lei (29,04 Euro, în total 551.760 Euro). În afara administratorului din acea vreme, Bogdan Albăstroiu, este indicat ca persoană de contact un anume... George Hoarcă, în calitate de Marketing Manager, pe care îl găsim, după cum singur se prezintă pe LinkedIn, şi ca reprezentant al Denix Invest SRL, o firmă în care Denise Bălan deţine 99% dintre părţile sociale şi calitatea de administrator, iar Ramona Hoarcă, actual director economic la CET Govora, a expertizat absorbţia de către Denix Invest a altei societăţi, Solaria Invest.
Certificatele verzi reprezintă formule prin care sunt premiaţi producătorii de energie din surse regenerabile. Documentul atestă că o cantitate de 1MWh de energie a fost produs astfel. Pentru perioada 2008 – 2014, valoarea minimă de tranzacţionare a fost stabilită la 27 euro şi maximă la 55 euro.
Ce înţeleg reprezentanţii instituţiilor de control din faptul că GDM Logistics solicita un preţ atât de mic OCOM?

Ţinte majore de investiţii, ratate încă din 2013, potrivit Gărzii de Mediu

Dintr-un alt răspuns furnizat recent redacţiei noastre, în baza prevederilor Legii 544/2001, de Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vâlcea reiese negru pe alba lipsa de performanţă a managementului CET Govora, fiind amintită ratarea unor ţinte importante de investiţii. “CET Govora a primit dreptul de a emite în regimul «free allocation» un număr de 265.425 certificate (de emisii de gaze cu efect de seră – n.r.) în 2013 şi 231.342 certificate în 2014 (...). Atât pentru IMA (Instalaţia de Mare Ardere – n.r.), cât şi pentru IMA 3, termenul stabilit de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea încadrării de către CET Govora SA în normele impuse a fost 31.12.2013, iar pentru Depozitul de zgură şi cenuşă, termenul de conformare a fost impus la data de 31.12.2013.
Până la data prezentei, nu s-au emis autorizaţiile de mediu pentru instalaţiile menţionate datorită nefinalizării lucrărilor de investiţii”, am citat din documentul semnat de comisarul-şef Elena Ramona Hogea, alături de comisarul Paraschiva Sanda şi de consilierul juridic Alina Fulvia Şuşcu. De precizat că societatea vâlceană a depus iniţial o solicitare pentru a cumpăra 20 de hectare din domeniul public al comunei Mihăeşti (şi nu la Budeşti) tot pentru mărirea capacităţii de depozitare a cenuşii. Din informaţiile noastre, intenţia a fost serioasă numai... până în momentul în care a fost obţinut Certificatul ISO 9001. Dar despre asta, cu altă ocazie.

Transelectrica a ţinut cont de ordinul ANRE şi a redus şi “porţia” CET Govora

La data de 31 martie 2015, CN Transelectrica SA susţine, printr-un raport oficial (“Note la situaţiile financiare interimare separate la data de 31 martie 2015”) semnat de întreg consiliul director, inclusiv de Octavian Lohan, că înregistrează creanţe totale de încasat din supracompensarea pentru perioada 2011 – 2013 în sumă de 123.857.620 lei (27.523915 euro) de la SC Termo Calor SA, RAAN, CET Govora şi Electrocentrale Oradea. Aproape 12 milioane de euro din această sumă îi este imputată CET Govora SA. “Compania a aplicat prevederile art. 17 alin. 5 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă: «în cazul în care producatorul nu a achitat integral către administratorul schemei de sprijin obligaţiile de plată rezultate în conformitate cu prevederile prezentului regulament, administratorul schemei de sprijin plăteşte producătorului diferenţa dintre valoarea facturilor emise de producător şi obligaţiile de plată ale producătorului referitoare la schema de sprijin, cu menţionarea explicită, pe documentul de plată, a sumelor respective» şi a reţinut de la plată bonusul cuvenit acestor producători pentru lunile martie 2014 – februarie 2015. (...)
Ultimele contracte de transport a energiei electrice în care apare CET Govora pe Transelectrica sunt în 24 ianuarie 2014 (C313/10.10.2013) şi 31 martie 2014 (C400/19.12.2013).

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

08.06.2015 - 06:46Vergu:Probe ai stimabile, probe....asa vorbim prostii...

27.05.2015 - 20:43Victor:Felicitări pentru acest ziar care, iată, are curajul să spună adevărul despre CET Govora.Avem rugămintea să scrieţi tot adevărul şi cu ceea ce se întâmplă acum la CARIERELE Berbeşti şi Alunu, deoarece influenţa nefastă a celor expuse în articol se resimte în mod sigur şi acolo.

Să se hotărască odată cine va conduce CET şi să nu se mai distrugă cu aceleaşi metode şi Berbeştiul, care, se pare că la ora actuală, este desfiiinţat pur şi simplu şi transformat într-un sector al Secţiei Combustibil al CET, de către nişte persoane iresponsabile care nu ştiu efectiv cum se conduce o activitate minieră, îndepărtând cu bună ştiinţă adevăraţii specialişti în minerit şi venind cu permanente denigrări asupra minerilor consideraţi beţivi, chiulangii, hoţi, uitându-se că pe spinarea lor a trăit ani buni acest CET.Bravo încă odată ziariştilor acestui jurnal.

Pagina 1 din 1 (2 comentarii din 2)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...