Ultima Oră

Cascade Empire, proprietară a trei munţi din Vâlcea retrocedaţi cu acte false

O firmă din constelaţia companiei Schweighofer a beneficiat de pe urma retrocedărilor ilegale de munţi de la Obârşia Lotrului

Procurorii anticorupţie sunt într-un stadiu avansat cu cercetările privind raptul în formă continuată din avutul public în cazul terenurilor de la Obârşia Lotrului, în special în ceea ce s-a dorit afacerea secolului în zonă – Staţiunea Vidra.
În ediţia precedentă arătam că investiţia în domeniul schiabil Vidra atârnă de un fir de păr din cauza unei recente decizii a Tribunalului Mureş, care pune sub semnul întrebării, printre altele, faptul că administraţia locală din Voineasa deţine legal terenul de sub pârtie, donat de împroprietăriţii ilegal. Instanţa amintită a admis, în 17 decembrie 2014, un recurs declarat de reprezentanţii Obştii Pociovaliştea şi Fundaţiei Obştea Sătească Bălceşti Pereşti - comunităţi istorice de proprietari lezate în cazul retrocedării ilegale a 886,42 hectare de teren forestier în zona Obârşia Lotrului. Conform datelor postate pe portalul instanţelor, prin decizia civilă nr. 646 din 17.12.2014, Tribunalul Mureş (dosar 7.515/90/2006) a casat o hotărâre a Judecătoriei Brezoi din octombrie 2006 care a stat la baza mai multor puneri ilegale în posesie şi a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Târgu Mureş. După casarea, în decembrie anul trecut, a sentinţei 550 din 23 octombrie 2006 pronunţate de Judecătoria Brezoi şi trimiterea cauzei spre rejudecare, reprezentanţii celor două obşti gorjene, au formulat plângeri penale prin care solicită o anchetă riguroasă din partea procurorilor.

Acte care au trimis în circuitul comercial terenuri retrocedate ilegal

Reamintim că, în cazul terenurilor validate prin hotărârea nr. 14 din 24.01.2008 a Comisiei Judeţene Vâlcea, la baza căreia a stat şi hotărârea pronunţată de instanţa brezoiană din 2006, punerea în posesie s-a făcut înaintea validării, respectiv la 30.11.2007, conform proceselor verbale de punere în posesie nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26 emise de Comisia Locală Voineasa.
Ulterior acestor hotărâri de validare, persoanelor validate li s-au dat titluri de proprietate, s-au înstrăinat integral sau parţial terenurile forestiere, s-au închiriat terenurile în vederea exploatării masei lemnoase ori s-au încheiat contracte de vânzare spre exploatare a masei lemnoase – o parte din masa lemnoasă fiind exploatată ilegal (a se vedea, cu titlu de exemplu, nota de constatare a ITRSV Vâlcea încheiată în 13.05.2014 – n.r.) şi, nu în ultimul rând, s-au încheiat contracte de donaţie cu unitatea administrativ teritorială Comuna Voineasa, care a obţinut fonduri de la bugetul de stat şi a construit Domeniul Schiabil Voineasa – Vidra – Transalpina – Transalpina Ski Resort. Terenurile care sunt adiacente pârtiei de schi au rămas în proprietatea donatarilor, investiţiile făcute din bani publici mărind valoarea de piaţă a acestor terenuri de sute sau mii de ori”, am citat din plângerea penală formulată de Obştea Pociovaliştea şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti.

DNA versus imperiul retrocedărilor abuzive în... cascadă

Dintr-o altă perspectivă, problema munţilor Puru, Galbenu, Petrimanu, retrocedaţi cu acte false unor persoane neîndreptăţite la reconstituire, relevă faptul că, imediat după punerea în posesie, terenul forestier a fost vândut companiei Schweighofer, prin intermediul firmei... Cascade Empire cu sediul social în oraşul Sebeş, judeţul Alba.
Deşi Direcţia Naţională Anticorupţie a finalizat prin rechizitorii două dosare, fiind trimise în judecată mai multe persoane pentru infracţiunile de participaţie improprie la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, dare de mită, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, luare de mită, favorizarea infractorului, etc, absolut nicio instituţie nu a făcut nici până în prezent demersuri pentru anularea contractelor de vânzare-cumpărare a celor trei munţi şi readucerea lor în patrimoniul Statului Român.

Basarabă: “Pentru noi este important ca preţul final să nu depăşească 3.000 Euro/ha!”

Interesant este faptul că există o corespondenţă anterioară retrocedării (11 decembrie 2005), care probează faptul că firma Cascade Empire (Schweighofer, prin reprezentant Lucian Petre) a fost în contact cu procuratorii care în prezent sunt inculpaţi (exemplu Mircea Basarabă – vezi facsimil) imediat după formularea cererilor de retrocedare şi cu mult înainte de reconstituirea dreptului de proprietate, fapt ce demonstrează existenţa unui plan minuţios, dinainte stabilit între părţi, cu privire la finalitatea “proiectului” şi câştigul rezervat părţilor.
De asemenea, între firma Soficarm SRL a lui Gheorghe Deaconeasa şi SC Consult Turist Company a lui Mircea Basarabă intervine, în data de 20 martie 2006, un contract de prestări servicii care prevede, la art. 2.1: “a) sprijinirea în reconstituirea în totalitate a drepturilor de proprietate privind terenurile cu vegetaţie forestieră şi goluri alpine, pentru moştenitorii lui Constantin Popescu şi anume: Pârvulescu Cătălin Gheorghe, Marinescu Radu-Cristian, Petrulian Mihai-Dan, Tănase Alina-Maria şi Rădescu Victoria, până la obţinerea titlurilor de proprietate; b) găsirea de cumpărători şi asistenţă în vânzarea terenurilor reconstituite conform alin. a. Cheltuielile pentru realizarea contractului sunt suportate în totalitate de prestator (Soficarm SRL – n.r.)”.

Remember

Stenogramă din şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din 26.02.2009:

Dl. Greere: Vă mulţumim pentru precizări, dar m-au uimit cine sunt donatorii!
Dl. Persu: De ce v-au uimit?
Dl. Cîlea: Acum, important este să doneze, domnule consilier! Dacă mai sunt şi alţii le adăugăm acolo, mărim suprafaţa.

Contract care devoalează intenţiile anterioare ale părţilor

Între Cascade Empire SRL Sebeş, reprezentată prin Lucian Petre, şi Mircea Basarabă, în calitate de persoană fizică, este semnat în data de 26 noiembrie 2007 contractul cu numărul 152, care prevede, printre altele, “a) SC Cascade Empire SRL, în calitate de proprietar conform actului de vânzare-cumpărare nr. 964/23.08.2006 în muntele Puru, situat administrativ pe raza comunei Voineasa, judeţul Vâlcea, va vinde prin act de vânzare notarial, domnului Basarabă Mircea suprafaţa de 15 ha teren cu vegetaţie forestieră din această proprietate conform schiţei «Plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate» efectuată de persoana autorizată Stoica Mihai. Suprafaţa ce face obiectul vânzării este individualizată în parcelele 1PD, 2 PD şi 3 PD”.
La alineatul b) al aceluiaşi articol din contractul între Cascade Empire şi Mircea Basarabă se stipulează că “Cascade Empire, în calitate de proprietar în muntele Puru conform actelor de vânzare-cumpărare nr. 964/23.08.2006 şi 957/23.08.2006, se obligă să-i cedeze prin act notarial domnului Basarabă Mircea, din această suprafaţă, 114,56 hectare teren cu vegetaţie forestieră (...)”. Şi aşa mai departe...

O donaţie “otrăvită”

În data de 6 iulie 2009, intervine între Mircea Basarabă şi Consiliul Judeţean Vâlcea (Hotărârea CJ Vâlcea nr. 94/2009, sub nr. 7277) acceptarea “ofertei de donaţie cu sarcini a unor terenuri situate în extravilanul comunei Voineasa, în vederea promovării proiectului «Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa – judeţul Vâlcea»”.
Chiar şi după izbucnirea scandalului şi denunţul penal formulat de prefectul judeţului Vâlcea de la vremea respectivă, Anuţa Handolescu, compania Cascade Empire a continuat să folosească serviciile procuratorului care a vândut munţii, fiind implicată într-o tentativă de atragere de fonduri europene, prin intermediul Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru construirea unei pârtii de schi pe aceşti munţi, începând din marginea lacului Vidra.

Câteva etape din parcursul infracţional organizat

• validarea dreptului de proprietate s-a facut la 13.07.2006.
• punerea în posesie s-a făcut la 31.07.2006.
• titlurile de proprietate s-au emis la 8.08.2006.
• pentru alte suprafeţe punerea în posesie s-a făcut în 27.07.2006, în aceeaşi zi fiind emis şi titlul de proprietate.
• La 23.08.2006 s-au încheiat contractele de vânzare-cumpărare cu CASCADE EMPIRE (194 + 111 ha). Tot la 23.08.2006 s-au mai vândut şi 4.500 mc masă lemnoasă. La 20.03.2008 s-a vândut şi suprafaţa de 344 ha.
• Există un email din 11.12.2005 între Lucian Petre (Cascade Empire - Schweighofer) şi Mircea Basarabă.
În email se discută despre o vizită în teren, despre alte negocieri, o ofertă din 08.12.2005, inclusiv o variantă din care să-i rămână şi domnului Basarabă 200 Euro la hectar (din moment ce avem o ofertă în decembrie 2005 evident că discuţiile au început cu mult înainte).
• Cererile de retrocedare au fost depuse la 23.09.2005 - practic pentru negocieri au rămas lunile octombrie şi noiembrie 2005.
• Contractele de prestări servicii între Basaraba Mircea şi persoanele pe care le-a reprezentat sunt din aprilie 2005, înainte de apariţia Legii 247/2005 (iulie) care a reglementat restitutio in integrum.
• La 26.11.2007 se încheie un contract de prestări servicii între firma CASCADE EMPIRE SRL şi persoana fizică Basarabă Mircea.
Prin acest act, SC Cascade Empire SRL se obligă să-i vândă lui Basarabă Mircea 15 hectare teren forestier în muntele Puru, precum şi să-i cedeze 114,56 hectare teren forestier tot în muntele Puru, în schimbul cărora Basarabă Mircea se obliga să cedeze la rândul său o suprafaţă identică, situată în vecinătatea altor proprietăţi ale firmei austriece.
Suprafaţa de 114,56 hectare urma să fie folosită pentru implementarea unei staţiuni turistice. În prealabil, toată această suprafaţă urma să fie defrişată şi scoasă din fondul forestier, masa lemnoasă urmând a fi livrată la SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL.
Suprafaţa de 15 hectare urma să fie vândută la preţul minim acceptat de notarul public.
• Pentru finalizarea acestor înţelegeri, patronul companiei, Gerald Schweighofer, a acordat o procură domnului Lucian Petre, fiind de acord cu toate condiţiile negociate cu Basarabă Mircea.
• În schimb, Mircea Basarabă a continuat să vândă terenurile dobândite cu acte false companiei Schweighofer - a se vedea oferta Cascade Empire din 3.03.2008: 456,2 hectare la preţul de 3.520 Euro hectarul, aşadar un total al tranzacţiei de 1.605.824 Euro.
• Există o corespondenţă între Cascade Empire, prin Mircea Basarabă, şi Consiliul Judeţean Vâlcea (multiple anexe existente în dosarele DNA) care probează că s-a ajuns la un acord.
În cele din urmă (?!?), Consiliul Judeţean Vâlcea a acceptat o donaţie cu sarcini, lucru inadmisibil pentru o autoritate zonală atât din punct de vedere al atribuţiilor legale ale conducerii, cât şi din cel al oportunităţii tranzacţiei.
În şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din 30 iunie 2009, prin care Consiliul Judeţean Vâlcea a acceptat donaţia, s-a votat în unanimitate.

Va urma.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...