Ultima Oră

Investiţia în domeniul schiabil Vidra atârnă de un fir de păr

O decizie recentă a Tribunalului Mureş pune sub semnul întrebării faptul că administraţia locală din Voineasa deţine legal terenul de sub pârtie

În 17 decembrie 2014, Tribunalul Mureş a admis recursul declarat de Obştea Pociovaliştea şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti, comunităţi istorice de proprietari lezate în cazul retrocedării ilegale a 886,42 hectare de teren forestier în zona Obârşia Lotrului. Instanţa amintită a casat o hotărâre a Judecătoriei Brezoi din octombrie 2006 care a stat la baza mai multor puneri ilegale în posesie şi a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Târgu Mureş.
Obştea Pociovaliştea şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti au formulat imediat o plângere penală în care sunt menţionate, cu subiect şi predicat, implicări ale unor persoane precum soţii Anca şi Petre Ungureanu, magistraţi ai Judecătoriei Brezoi, notarul Claudia Banu, funcţionari ai Comisiei locale de fond funciar Voineasa, Comisiei Judeţene Vâlcea ori OCPI Vâlcea..
Conform datelor postate pe portalul instanţelor, prin decizia civilă nr. 646 din 17.12.2014, pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul 7.515/90/2006 s-a dispus:
“Admite excepţia nulităţii recursului formulat de recurenta Ionică Virginia. Constată nulitatea recursului formulat de recurenta Ionică Virginia (cu dom.) împotriva Sentinţei civile nr. 550/23.10.2006 a Judecătoriei Brezoi. Admite recursurile formulate de recurenţii Obştea Pociovaliştea (cu sediul) şi Fundaţia Obştea Sătească Belceşti Pereşti (cu sediul) împotriva Sentinţei civile nr. 550/23.10.2006 a Judecătoriei Brezoi. Casează integral hotărârea atacată şi trimite cauza spre rejudecare primei instanţe, Judecătoria Tg. Mureş. Irevocabilă. Pronunţată în sedinta publică din 17 decembrie 2014”.
Prin sentinţa civilă nr. 550 din 23 octombrie 2006 pronunţată de Judecătoria Brezoi în dosarul nr. 490/2006, au fost admise în parte cererile reclamanţilor şi intervenienţilor în interes propriu şi s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestora pentru terenuri forestiere în suprafaţă totală de peste 886,42 hectare, situate în punctul Obârşia Lotrului, comuna Voineasa – Vâlcea, o mare parte dintre acestea fiind revendicate de familia fostului şef de Ocol Silvic Voineasa, Gheorghe Deaconeasa. Împotriva acestei sentinţe, Obştea Pociovaliştea şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti au declarat apel, calificat ulterior în recurs. Judecarea procesului a fost strămutată la Tribunalul Mureş, unde a fost înregistrat dosarul 7515/90/2006. Recursul a fost soluţionat după aproape 9 ani de judecată, timp în care au fost cercetate mai multe cereri de înscriere în fals formulate de cele două obşti de moşneni.

Plângere penală făcută după decizia instanţei mureşene

După casarea, în decembrie anul trecut, a sentinţei 550 din 23 octombrie 2006 pronunţate de Judecătoria Brezoi şi trimiterea cauzei spre rejudecare, reprezentanţii celor două obşti gorjene, au formulat plângeri penale prin care solicită o anchetă riguroasă din partea procurorilor.
“La 24 ianuarie 2008, la propunerea Comisiei Locale Voineasa, Comisia Judeţeană Vâlcea validează, prin hotărârea nr. 14/24.01.2008, mai multe suprafeţe din cele consemnate în sentinţa 550 (...) respectiv:
• Deaconeasa Rodica, cu suprafaţa de 120,75 hectare de teren forestier;
• Apostoloiu Veronica, cu suprafaţa de 17,4 hectare de teren forestier;
• Apostoloiu Lazăr, cu suprafaţa de 29,1 hectare de teren forestier;
• Băncescu I. Ion, cu suprafaţa de 21,07 hectare de teren forestier;
• Dumitraşcu Anişoara, cu suprafaţa de 40,5 hectare de teren forestier;
• Jinaru Ivan, cu suprafaţa de 75,5 hectare de teren forestier;
La 19 martie 2009, la propunerea Comisiei Locale Voineasa, Comisia Judeţeană Vâlcea validează, prin hotărârea 99/19.03.2009, mai multe suprafeţe din cele consemnate în sentinţa civilă nr. 550 (...) respectiv:
• Deaconeasa Rodica şi Apostoloiu Veronica, cu suprafaţa de 17,3 hectare de teren forestier;
• Marinescu Radu Cristian, Petrulian Mihai Dan, Pârvulescu Cătălin Gheorghe, cu suprafaţa de 220,5 hectare de teren forestier;
• Şerbănescu Nicolae, cu suprafaţa de 36,2 hectare de teren forestier;
• Cinteză Victor, cu suprafaţa de 36,2 hectare de teren forestier;
• Mitru Vulturica şi Popescu Lucreţia, cu suprafaţa de 213 hectare de teren forestier;
• Raicu Elena, cu suprafaţa de 58,9 hectare de teren forestier.
În total, 886,42 hectare de teren forestier.
De remarcat faptul că, în cazul terenurilor validate prin hotărârea nr. 14 din 24.01.2008 a Comisiei Judeţene Vâlcea, punerea în posesie s-a făcut înaintea validării, respectiv la 30.11.2007, conform proceselor verbale de punere în posesie nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26 emise de Comisia Locală Voineasa.
Ulterior acestor hotărâri de validare, persoanele validate:
• au primit titluri de proprietate;
• au înstrăinat integral sau parţial terenurile forestiere;
• au închiriat terenurile în vederea exploatării masei lemnoase ori au încheiat contracte de vânzare spre exploatare a masei lemnoase – o parte din masa lemnoasă fiind exploatată ilegal (a se vedea, cu titlu de exemplu, nota de constatare a ITRSV Vâlcea încheiată în 13.05.2014 – n.r.);
• au încheiat contracte de donaţie cu unitatea administrativ teritorială Comuna Voineasa, care a obţinut fonduri de la bugetul de stat şi a construit Domeniul Schiabil Voineasa – Vidra – Transalpina – Transalpina Ski Resort.
Terenurile care sunt adiacente pârtiei de schi au rămas în proprietatea donatarilor, investiţiile făcute din bani publici mărind valoarea de piaţă a acestor terenuri de sute sau mii de ori”, am citat din plângerea penală formulată de Obştea Pociovaliştea şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti.

Anca Ungureanu, avocatul reclamanţilor, Petre Ungureanu reprezentantul comisiei de fond funciar...

Mai trebuie spus că aproape toate contractele de vânzare-cumpărare între părţi ori de donaţie în favoarea comunei Voineasa (în total 19,66 hectare) au fost încheiate de Biroul Notarial Banu Claudia Mihaela.
De asemenea, reamintim că sentinţa civilă din dosarul 641/198/2009 a fost pronunţată la primul termen de judecată (16.06.2009), avocatul reclamanţilor fiind Anca Ungureanu, situaţie de incompatibilitate crasă atât timp cât reprezentantul Comisiei Judeţene de fond funciar Vâlcea era soţul avocatei, Petre Ungureanu!
Toate punerile în posesie şi titlurile de proprietate emise pentru suprafaţa de 886,42 hectare s-au făcut fără a se consemna emiterea lor şi în baza unei hotărâri de primă instanţă, abia cântărită pe fondul cauzei, împotriva căreia a fost exercitată calea legală de atac a recursului.
Astfel, reprezentanţii celor două obşti de moşneni susţin că funcţionarii Comisiei locale de fond funciar Voineasa, ai Comisie Judeţene, ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Vâlcea, “au încălcat prevederile legale în sensul că nu au menţionat pe actele emise că punerea în posesie are caracter provizoriu şi nu au ţinut cont de interdicţia emiterii titlurilor de proprietate în caz de litigiu!”

“Harta Familiei Munteanu”, principalul atu al obştilor gorjene în spatele cărora se află Deaconeasa, desfiinţată de instanţă

“În 26 iunie 2008, judecarea recursului a fost suspendată de Tribunalul Mureş, fiind admise cererile de înscriere în fals formulate de Obştea Pociovaliştea şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti. Suspendarea s-a dispus până când Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi urma să soluţioneze cererile de înscriere în fals”, se arată în plângerea formulată de avocaţii bătrânei Virginia Ionică. Situaţie care s-a limpezit definitiv şi irevocabil în 6 mai 2014, prin decizia Curţii de Apel Piteşti în dosarul 6791/198/2012, care reconfirma sentinţa civilă nr. 1462 din 21 martie 2013 pronunţată de Judecătoria Brezoi în acelaşi dosar: “Admite cererea formulată de reclamantul Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi (...) în contradictoriu cu pârâţii Deaconeasa Gheorghe (cu domiciliul în...), Obştea Pociovaliştea (...) şi Fundaţia Obştea Sătească Bălceşti Pereşti (...). Dispune desfiinţarea în tot a înscrisului intitulat «Harta Familiei Munteanu Proprietăţi şi Vecini»”! Respectiva hartă a stat, ca înscris, la baza tuturor actelor emise de instituţiile vâlcene în favoarea punerii ilegale în posesie a pârâţilor.
Potrivit art. 311 din Codul de procedură civilă vechi “hotărârea casată nu are nicio putere. Actele de executare sau de asigurare făcute în puterea unei asemenea hotărâri sunt desfiinţate de drept”!

Concluziile raportului de expertiză criminalistică au fost confirmate

În ediţia anterioară publicam concluziile unui raport de expertiză criminalistică din care reiese că, în total, la Obârşia Lotrului au fost restituite ilegal nu mai puţin de 2.000 de hectare, în baza unor documente falsificate. Principalele nume indicate în document sunt cele ale directorului adjunct (PNL) al Romsilva, Adam Jinaru, vărul celui care a fost primar în 2006 al comunei amintite. Intersectarea “intereselor” lui Jinaru cu cele ale lui Gicu Deaconeasa&co sunt demonstrate negru pe alb, printr-un raport de constatare criminalistică întocmit de un expert vâlcean în domeniu. Acţiunile ambelor grupuri de interese au legătură directă cu afacerea Pârtia Vidra. În data de 5 august 2014, inspectorul principal de Poliţie Nicolae Zaharia din cadrul IPJ Vâlcea a întocmit raportul de constatare criminalistică Nr. 100776. În cauză, expertul criminalist a fost mandatat să verifice dacă Ivan Jinaru, Ion Măleanu, Lazăr Apostoloiu sau Gheorghe (Gicu) Deaconeasa se fac responsabili de operarea a cel puţin 36 de acte materiale în Registrul Agricol şi Forestier (prescurtat BAF, ulterior BAP, la vremea respectivă) pe anii 1947 – 1951 constând în “traseele grafice suplimentare, modificări, adăugiri, corecturi sau scrisuri anterioare”. În baza acestor modificări grosolane ale unor documente din Arhivele Naţionale s-au emis, ulterior anului 2006, acte şi titluri ilegale de proprietate asupra a sute de hectare de păduri montane. Reamintim că Gicu Deaconeasa este deja inculpat, fiind trimis în judecată în trei dosare penale (două în baza unor rechizitorii DNA, pe rolul Tribunalului Vâlcea, şi unul pe rolul Judecătoriei Sinaia), fiind cercetat şi în alte dosare penale.

Aceleaşi comisii de fond funciar avertizate şi de poliţiştii vâlceni

În data de 17 ianuarie 2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea, prin Poliţia Horezu, informa Primăria Voineasa că, pe baza Borderoului Agricol şi Forestier (BAF) pe anii 1947 – 1951, Primăria Vaideeni a emis un număr de 14 adeverinţe de proprietate, toate datate în 30 ianuarie 2006. În baza acestor “documente”, printr-o sentinţă (550/2006) a Judecătoriei Brezoi, au fost retrocedate suprafeţe enorme de teren forestier moştenitorilor următorilor autori, despre care s-a susţinut că au fost deposedaţi abuziv de regimul comunist: Adam Jinaru, Ion Pavel Comănescu, Ioana Comănescu, Nicolae N. Munteanu, Toma N. I. Munteanu, Elena Vinereanu, Lazăr Apostoloiu, Ana I. Rugea, Ion D.C. Băncescu, Salomia I. Ţugulescu, Ion Avramescu, Ion N. Jianu, Ilie Costescu şi Ion Stăniloiu. Poliţiştii solicitau Primăriei Voineasa să li se comunice, în sensul colaborării în efectuarea cercetărilor în dosarul penal nr. 2049/P/2012, dacă fie Comisia Locală Voineasa, fie Comisia Judeţeană Vâlcea au emis documente de proprietate pentru vreuna din persoanele menţionate, iar în caz afirmativ care sunt aceste persoane, cu ce suprafeţe figurează pe raza localităţii Voineasa sau în Munţii Miru, Mereuţu şi Mioarele.

Adam Jinaru şi Ion Băncescu deţin ilegal proprietăţi la Obârşie

În baza celor constatate, descrise şi demonstrate, inspectorul principal Nicolae Zaharia a concluzionat că au fost operate zeci de modificări ilegale în Registrul Agricol şi Forestier aferent perioadei 1947 – 1951. Publicăm textual, dar aleatoriu, pentru exemplificare, câteva dintre constatările expertului criminalist vâlcean.
“(...) Scrisul de completare «40.50» din Registrul Agricol şi Forestier pe anii 1947-1951 al Primăriei Vaideeni, jud. Vâlcea, din dreptul numelui Jinaru P. Adam, poziţie rol nr. 261, nr. casei 261, anul 1948, rubrica «Păduri», prezintă modificări, adăugiri şi scris anterior. Anterior cifrelor actuale, la această rubrică, căsuţele au fost completate cu liniuţe orizontale, cu scop de barare spre necompletare ulterioară, întrucât la poziţia respectivă nu au fost înregistrări.”
(....) Scrisul de completare «20.4» din Registrul Agricol şi Forestier pe anii 1947-1951 al Primăriei Vaideeni, jud. Vâlcea, din dreptul numelui Apostoloiu Lazăr, poziţie rol nr. 393, nr. casei 379, anul 1948, rubrica «Păduri», prezintă modificări, adăugiri şi scris anterior. Anterior cifrelor actuale, la această rubrică, căsuţele au fost completate cu liniuţe orizontale, cu scop de barare spre necompletare ulterioară, întrucât la poziţia respectivă nu au fost înregistrări.
(...) Scrisul de completare «30.50» din Registrul Agricol şi Forestier pe anii 1947-1951 al Primăriei Vaideeni, jud. Vâlcea, din dreptul numelui Ţugulescu I. Salomia, poziţie rol nr. 477, nr. casei 465, anul 1948, rubrica «Păduri», prezintă modificări, adăugiri şi scris anterior. Anterior cifrelor actuale, la această rubrică, căsuţele au fost completate cu liniuţe orizontale, cu scop de barare spre necompletare ulterioară, întrucât la poziţia respectivă nu au fost înregistrări.
(...) Scrisul de completare «14.07» din Registrul Agricol şi Forestier pe anii 1947-1951 al Primăriei Vaideeni, jud. Vâlcea, din dreptul numelui Băncescu D.C. Ion (presupusă rudă a actualului şef al Ocolului Silvic Voineasa), poziţie rol nr. 281, nr. casei 276, anul 1948, rubrica «Păduri», prezintă modificări, adăugiri şi scris anterior. Anterior cifrelor actuale, la această rubrică, căsuţele au fost completate cu liniuţe orizontale, cu scop de barare spre necompletare ulterioară, întrucât la poziţia respectivă nu au fost înregistrări”.

Deaconeasa: Nume precum Udrea, Eba, Mitrea ori Hrebenciuc, interesate major de zonă

Până la închiderea ediţiei nu am reuşit să intrăm în dialog cu Adam Jinaru. Totuşi, printr-un fericit complex de împrejurări, am reuşit să luăm legătura, în direct la TV Vâlcea UNU, la emisiunea colegei Jana Sdreală, cu Gicu Deaconeasa. Acesta a reafirmat că nu se dă bătut până ce nu va demonstra că are dreptate.
“Sunt foarte multe de spus în acest dosar. În primul rând că, dacă nu exista proiectul domeniului schiabil, nu mai era atât interes. În al doilea rând, mi se pare exagerat prejudiciul pe care-l vehiculează sursele dumneavoastră judiciare. Dar confirm, aşa cum am mai spus public, că sunt interese extrem de mari în zonă, din partea unor nume foarte sonore, cum ar fi Elena Udrea sau Eba. Să nu vă mire dacă vă spun că la Tribunalul Mureş l-am observat şi pe avocatul domnului Miron Mitrea interesându-se de dosar. De asemenea, să nu vă mire dacă descoperim, curând, că şi numele lui Viorel Hrebenciuc e implicat. În ce priveşte raportul criminalistic, sunt multe nume acolo care sunt confuze. De fapt, creează confuzii complicate, niciunul dintre cei doi Munteanu menţionaţi în registrul de la Vaideeni nu îmi este bunic. În 2011, am formulat două plângeri penale, şi m-am trezit cu încă un dosar la DNA, dar nu mă dau bătut. Absolut orice intervenţie am încercat să fac în ce priveşte dosarul de la Vaideeni, nu ne-a fost admisă. Ne-am constituit şi noi, separat, atunci, în parte civilă şi vedem de partea cui e dreptatea. Voi încerca să-i reunesc pe cei 24 de proprietari alături de care susţin că deţinem documente de proprietate pentru 28 de munţi să organizăm o conferinţă de presă”, a declarat, în sinteză, Gicu Deaconeasa la TV Vâlcea Unu.

Nedreptatea, acuzată de acuzat!

Anterior, fostul şef al Ocolului Silvic Voineasa postase pe Facebook o scrisoare deschisă cu următorul conţinut:
“1. Ce trebuie să facem să ne apărăm dreptul de proprietate câştigat între anii 1879-1900 la tribunalul regesc Sibiu?
2. Ce trebuie să facem să ne apăram drepturile de proprietate câştigate la tribunalele Vâlcea şi Gorj între anii 1922-1940?
3. Ce trebuie să facem să ne recuperăm proprietăţile confiscate de comunişti între anii 1945-1948?
4. Ce trebuie să facem să ne PĂSTRĂM «câteva» din proprietăţile recuperate (până în prezent nici 10% recuperate) râvnite de băsişti şi câştigate prin hotărâri judecătoreşti?
5. Ce trebuie să facem să ne protejăm aceste proprietăţi, să ne protejăm proprietatea personală, dreptul de exprimare, dreptul de apărare, drepturile prevăzute de Constituţia României, dreptul la libertate (drepturi pentru care mi-am riscat viaţa la revoluţie în 1989)?
6. Ce trebuie să facem să ni se «permită» de către corupţii din ANTICORUPŢIE, de către procurorii avansaţi de către Elena Udrea, să ne apărăm legal, să nu se mai ascundă adevărul prin diverse strategii băsisto-elene?
7. Ce trebuie să facem să nu mai fim batjocoriţi de corupţii din anticorupţie, pentru că am spus adevărul despre mafia retrocedărilor din 2011 şi ne-am susţinut cauzele prin acte oficiale de la arhivele naţionale?
8. Ce trebuie să facem să distrugem acest sistem mafiot, să eliminăm din sistemul judiciar, din anticorupţie, elenele şi băsiştii care au fost promovaţi că au executat ordinul de a distruge şi calomnia?
9. Ce trebuie să facem să dovedim buna credinţă, loialitatea, sacrificiul pentru dreptate şi adevăr pe care le-au avut familiile noastre din 1840 până în prezent?
10. Ce trebuie să facem să înlăturăm scursurile comuniste, securiste, miliţienii... etc. ajunşi şefi în perioada băsisto-elenistă («democrato»-comunistă), anchetatori aşa-zişi justiţiari care ascund adevărul prin dosarele trimise către justiţie, cum se ascunde dracu de tămâie?
Cele 10 întrebări, precum cele 10 porunci, ca 10 obligaţii pentru cele 10 sacrificii pentru cei 10 decedaţi în războiul de independenţă, pentru cei 10 decedaţi în cel de-al 2-lea război mondial, pentru cei 10 arestaţi în lotul Maniu (1945), pentru cei 10 încarceraţi şi lucrători la canal, pentru cei 10 profesori şi învăţători care au dus crucea însemnaţilor din 1950 până în 1990, pentru cei 10 moştenitori,... cui trebuie să le adresăm?; cine trebuie să ne facă dreptate în România?; cine apără intelectualitatea românească hăituită timp de 175 de ani?
Ing. Gheorge Deaconeasa - iniţiatorul pârtiei de ski de la Voineasa”, am încheiat citatul.
Va urma!

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

20.01.2015 - 23:35florin:a mai pus gicu pe fb o poza cu comentariul"avem paduri..."

Pagina 1 din 1 (1 comentarii din 1)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...