Inedit

Situl Natura 2000 Blahniţa-Mehedinţi va avea plan de management

Iniţiativa beneficiază de o finanţare totală de 1.150.000 lei pe POS-Mediu şi se va finaliza la sfârşitul anului 2014

Vineri, 8 august, Ovidiu Neculai Bufnilă, purtătorul de cuvânt al Societăţii Ornitologice Române (SOR), a fost prezent la Drobeta Turnu Severin. El a mai explicat că proiectul “Elaborarea Planului de management al Sitului Natura 2000 Blahniţa-Mehedinţi”, derulat în parteneriat cu WWF-România, este cofinanţat din Fondul de Coeziune/Fondul European de Dezvoltare Regională.
Proiectul este prezentat în detaliu şi pe site-ul societăţii, www.sor.ro. “Până la această dată, am reuşit să impunem un statut favorabil de conservare a speciilor prioritare, să inventariem şi să cartăm rezervaţiile din acest sit în care acestea îşi au habitatele şi să oficializăm în comunităţile locale, situate în perimetrul de 43.711 hectare, unele măsuri de gestionare a resurselor naturale”, a declarat jurnaliştilor Ovidiu Bufnilă. El a precizat că planul de management se bazează pe implementarea a cinci obiective specifice prin care se vor face cunoscute unele aspecte de interes comunitar pentru protejarea şi conservarea unor specii.

Rezervaţia Pădurea Stîrmina va fi exstinsă

Planul de management se bazează pe implementarea a cinci obiective specifice prin care se vor face cunoscute unele aspecte de interes comunitar pentru protejarea şi conservarea unor specii

“Acestea sunt, în ordinea stabilită în proiectul implementat, distribuţia, starea de conservare, mărimea şi structura populaţiei celor 21 specii de păsări, 5 specii de mamifere, 3 specii de coleoptere, 2 specii de reptile, 2 specii de amfibieni şi 2 specii de peşti”, a explicat purtătorul de cuvânt al SOR. Bufnilă a mai spus că o altă măsură se referă la extinderea rezervaţiei Pădurea Stîrmina, în suprafaţă de aproximativ 150 de hectare, unde, în urma cercetărilor din teren, au fost depistate specii despre care nu se ştia că există în zonă. “În baza datelor colectate, vom cere administraţiilor locale să promoveze activităţi de conservare pentru toate speciile şi habitatele inventariate şi cartate. De asemenea, vor fi organizate întruniri cu reprezentanţii vânătorilor de pe fondurile cinegetice cuprinse în această arie protejată pentru ca, de comun acord, să interzicem vânătoarea. Vom organiza şi o expoziţie mobilă integrând imagini şi informaţii referitoare la fauna, flora şi habitatele incluse în situl ROSPA0011 Blahniţa”, a mai spus Ovidiu Bufnilă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...