Economic

Parc industrial în Vâlcea cu consultanţă japoneză

Simpozion pe tema atragerii investitorilor străini în viitorul parc tehnologic al judeţului

Consiliul Judeţean Vâlcea, împreună cu JICA Alumni România, va organiza în luna august un simpozion tematic în vederea evaluării oportunităţii construirii unui parc industrial în judeţul Vâlcea. Iniţiativa aparţine tânărului vicepreşedinte al CJ Vâlcea, Bogdan Pistol, în urma discuţiilor purtate cu preşedintele JICA Alumni România, drd. arh. Adrian Altărescu. JICA Alumni România (JAR) este asociaţia specialiştilor români care au urmat cursuri de pregătire în Japonia, în cadrul programelor Agenţiei Japoneze pentru Cooperare Internaţională - JICA, finanţate de către guvernul japonez. Aceste programe s-au derulat pe baza unui acord bilateral încheiat între guvernul român şi guvernul japonez. Astfel de asociaţii există în toate ţările în care JICA îşi desfăşoară activitatea. JAR este o asociaţie neguvernamentală, apolitică, non-profit şi este persoană juridică română.
JICA Alumni România a fost înfiinţată pe 21 aprilie 1993. în prezent, asociaţia numără peste 550 de membri înregistraţi, care acoperă toate sectoarele importante de activitate: educaţie, construcţii, sănătate, mediu, asistenţă socială, industrie, economie şi finanţe, arhitectură, administraţie publică, management şi marketing, calitate şi productivitate, relaţii internaţionale, etc.

Parcul industrial, inclus în programul electoral al preşedintelui Cîlea

Proiectul unui parc industrial a fost inclus în programul electoral al candidatului USL la preşedinţia Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea. Dimensiunile acestui proiect variază însă în funcţie de cerinţele primarilor din oraşele apropiate Râmnicului de a atrage investitori puternici în aceste zone. „Există ideea creării unui parc industrial în apropierea Râmnicului şi desigur că încercăm să acoperim o arie cât mai largă pentru a permite accesul la un loc de muncă şi locuitorilor din oraşe precum Băbeniul. I-am promis sprijinul meu primarului Ion Bâzâc pentru atragerea unor investitori în zona Băbeni”, a declarat primarul Râmnicului, Emilian Frâncu. Chiar dacă iniţial se luase în calcul valorificarea terenurilor ocupate de unele depozite militare de la marginea Râmnicului, conducerea CJ Vâlcea nu exclude ideea dezvoltării mai ample a investiţiilor. „Există posibilitatea atragerii unor investiţii şi în zona sudică a judeţului. În viitorul apropiat vom analiza şi oportunitatea dezvoltării unor unităţi de producţie pe zona Bălceşti. Nu este exclus ca aceasta să fie în strânsă legătură cu demararea producţiei masive la Ford Craiova”, a explicat vicepreşedintele CJ, Bogdan Pistol.

"Există posibilitatea atragerii unor investiţii şi în zona sudică a judeţului. În viitorul apropiat vom analiza şi oportunitatea dezvoltării unor unităţi de producţie pe zona Bălceşti.", Bogdan Pistol, vicepreşedinte CJ Vâlcea

Parteneriat pe baza experienţei japoneze

Activitatea JAR se desfăşoară pe câteva direcţii principale:
• Organizează conferinţe, seminarii, expoziţii, mese rotunde, manifestări culturale, pentru a disemina cunoştinţele şi experienţa dobândite de către membrii săi pe parcursul pregătirii în Japonia şi, de asemenea, elemente valoroase de cultură şi civilizaţie japoneză.
• Organizează seminarii şi conferinţe itinerante, permiţând astfel accesul la informaţii în toate zonele ţării. Evenimentele sunt de obicei concepute pe două niveluri: un nivel adresat elevilor de liceu, studenţilor şi publicului larg şi un nivel adresat factorilor de decizie şi autorităţilor locale.
• Dezvoltă cooperarea cu organizaţiile japoneze şi cu alte instituţii şi asociaţii JICA Alumni din întreaga lume. Scopul este de a schimba informaţii şi a explora modalităţi de a dezvolta în comun proiecte, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, asociaţii profesionale, universităţi, asociaţii Alumni, din Japonia şi din alte ţări. Au fost stabilite contacte cu universităţile Yokohama şi Waseda şi cu asociaţiile Alumni din Polonia, Ungaria şi Brazilia.
JICA Alumni Romania a susţinut continuarea proiectelor implementate de JICA, în domeniile reabilitării seismice, agriculturii şi mediului şi a desfăşurat o serie de acţiuni pentru iniţierea unor proiecte noi. Printre evenimentele organizate de JAR, pot fi menţionate:
- Simpozionul Internaţional de la Academia Română, dedicat reducerii riscului seismic;
- Conferinţa „Productivitatea între competitivitate şi abordarea socială”, organizată de Centrul Român pentru Productivitate şi Competitivitate în Industrie şi Asociaţia JICA Alumni România, în colaborare cu Kaizen Consulting şi Finmedia.
- De asemenea, protocolul cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a rezultat într-o serie de seminarii de informare cu privire la accesul la fondurile structurale ale UE. Astfel de seminarii au fost prezentate în mai multe locaţii din Bucureşti şi România, şi au permis accesul direct la informaţii şi consiliere a beneficiarilor sau solicitanţilor de fonduri UE, cu un accent special asupra celor din sectorul agricol.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...