Interviu

Biblioteca satului, mai aproape de sufletul cititorului

Bilanţul cu privire la implementarea Programului ”BIBLIONET – lumea în biblioteca ta”, lansat în România de către Fundaţia Internaţională GATES, a scos la iveală că Vâlcea ocupă primul loc între judeţele ţării. Un rol important în derularea proiectului şi în atingerea succesului sus-amintit l-a avut preşedintele Consiliului Judeţean dr. ing. Ion Cîlea, căruia i-am solicitat interviul de faţă.

Reporter: Domnule Preşedinte, cât de importantă a fost pentru dumneavoastră biblioteca, începând din copilărie şi până în zilele noastre, când sunteţi preşedintele unui judeţ cu 89 de localităţi?
Ion Cîlea: Prin definiţie, cartea este nu numai imaginea pe care cititorul şi-o caută cu dorinţa firească de a se vedea pe sine în evoluţie, ci şi mijlocul cel mai la îndemână pe care omul, pe tot traiectul vieţii sale îl foloseşte în definirea şi dezvoltarea propriei personalităţi. Punctul de plecare îl reprezintă, desigur, întâlnirea la cea mai fragedă vârstă dintre om şi carte.
Niciodată nu am să uit clipele copilăriei trăite sub pavilioanele de carte, cum mi se păreau atunci rafturile frumos şi curat rânduite în spaţiul destinat bibliotecii orăşeneşti la Casa de Cultură din Ocnele Mari. Acolo i-am întâlnit şi mi s-a cristalizat iubirea pentru Creangă şi Ispirescu, pentru Alecsandri şi Eminescu, pentru toţi scriitorii care mi-au legănat anii copilăriei. Vremea şi vremurile s-au aşternut peste vârstele noastre, în schimb, cartea din biblioteca locală sau personală mi-a rămas mereu prieten, îndrumător şi izvor de nestemate informatice.

Reporter: Ce trăiri aţi avut în momentul când inaugurarea naţională a noilor servicii de bibliotecă, înfiinţate în 2009 prin Programul „BIBLIONET – lumea în biblioteca mea”, a fost organizată în localitatea dumneavoastră natală – Ocnele Mari?
Ion Cîlea: În primul rând, aş vrea să felicit conducerea Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” şi pe ceilalţi mânuitori de carte din această instituţie pentru modul în care s-au implicat şi au perseverat pe drumul promovării ofensive a unui proiect atât de important şi de generos cum a fost şi continuă să fie Programul „BIBLIONET – lumea în biblioteca mea”. Am apreciat şi apreciez în toată plenitudinea pasiunea cu care echipa de manageri şi operatori în cadrul proiectului s-a implicat în selecţionarea şi pregătirea bibliotecilor locale, între care am fost mândru să regăsesc şi biblioteca anilor mei de copilărie, spre a atinge criterii tot mai înalte de selecţie şi performanţă.
Încă din momentul lansării Programului BIBLIONET care s-a întâmplat să mă prindă pe aceeaşi funcţie ocupată astăzi, am primit acest demers ca o mare şansă de provocare pentru toţi primarii interesaţi să transforme bibliotecile locale în surse şi focare de cultură, de educaţie şi informare a comunităţilor locale. Datorită acestui proiect, biblioteca adolescenţei mele şi toate celelalte biblioteci din teritoriu care au aderat la BIBLIONET s-au trezit din amorţeală şi au devenit centre viguroase de iradiere a faptelor de viaţă cotidiană, de educaţie, cultură şi informaţie. Tocmai atunci şi aici în universul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” a ieşit în evidenţă rolul excepţional al grupului de iniţiativă în abordarea şi implementarea proiectului internaţional lansat de Fundaţia Gates, ajutând primăriile şi comunităţile să-şi racordeze bibliotecile la sistemul informatic european şi universal.

Reporter: Cum apreciaţi admiterea în program, între 2009 – 2014, a 80 de biblioteci publice din judeţul Vâlcea + 6 secţii/ filiale ale Bibliotecii Judeţene, beneficiare ale unei investiţii nerambursabile de 668.000 dolari SUA, fără cofinanţare? Cum vedeţi rolul acestor biblioteci de acum înainte?
Ion Cîlea: Şansa care ni s-a acordat prin Programul BIBLIONET a fost excepţional receptată în 80 de biblioteci locale din judeţul nostru, ceea ce a întărit şi meritul celor implicaţi, indiferent că vorbim despre vârful de lance al bibliotecarilor vâlceni sau despre conducerile administraţiilor locale atente la fenomenul în sine, dar şi la nevoile spirituale în ascensiune ale concitadinilor şi consătenilor. Lor le revine meritul de a fi sesizat la timp că, în lipsa unui spaţiu şi unui factor modern de cultură şi informare, tot mai numeroşi tineri riscă să fie atraşi spre tentaţii riscante şi fără orizont de dezvoltare intelectuală. Or, şansa adusă în prim plan de Programul BIBLIONET a fost şi rămâne excepţională fie şi numai din acest punct de vedere. Datorită lui, diriguitorii localităţilor noastre au prilejul, poate unic, de a dota gratis bibliotecile locale cu softuri şi calculatoare, de a-şi scoli, tot gratuit, bibliotecarii şi de a realiza, fiecare în comuna sau oraşul lui, câte un centru puternic de iradiere educaţională şi informaţională.
Vrem sau nu vrem, rolul bibliotecilor din zilele noastre nu va mai fi cel pe care l-au gândit Spiru Haret şi toţi luminătorii satelor. Ele trebuie să devină grabnic puncte de interferenţă cu lumea, de cunoaştere prin internet a valorilor universale.

"Vrem sau nu vrem, rolul bibliotecilor din zilele noastre nu va mai fi cel pe care l-au gândit Spiru Haret şi toţi luminătorii satelor. Ele trebuie să devină grabnic puncte de interferenţă cu lumea, de cunoaştere prin internet a valorilor universale", Ion Cîlea, preşedinte CJ Vâlcea.

Reporter: În ce fel ar putea „justifica” autorităţile locale ale comunelor Galicea, Goleşti, Ioneşti, Măldăreşti, Mitrofani, Orleşti, Roşiile, Ştefăneşti şi oraşul Brezoi ratarea dotării cu computere şi alte echipamente IT, pentru bibliotecile lor publice? Ce perspective întrevedeţi pentru înfiinţarea/ funcţionarea de biblioteci informatizate şi în aceste localităţi?
Ion Cîlea: În cazul localităţilor pe care le-aţi amintit, situaţia este puţin mai delicată. Să nu uităm, de exemplu, cazul bibliotecii din comuna Orleşti, care a căzut pradă unui incendiu devastator şi unde, după aceea, au fost prea mici posibilităţile financiare pentru reconstituirea fondului de carte. Alt exemplu: biblioteca locală din oraşul Brezoi a funcţionat în sediul unei foste întreprinderi forestiere, care a dispărut (mai mult sau mai puţin misterios) după ce unitatea economică a fost privatizată. Nu vreau să mă erijez în avocatul primarilor din localităţile unde activitatea bibliotecilor este anemică, însă cred că timpul va lucra şi în favoarea acestora. Important este ca reprezentanţii de frunte ai administraţiilor publice locale să fie mult mai receptivi la avantajele excepţionale oferite prin Programul BIBLIONET.

Reporter: Care ar fi îndemnul pe care aţi dori să îl adresaţi primarilor localităţilor vâlcene în legătură cu importanţa bibliotecii publice în dezvoltarea durabilă şi sănătoasă a comunităţilor locale?
Ion Cîlea: Sprijinul primit din partea generoasei Fundaţii Bill şi Melinda Gates prin donaţii de echipamente IT dă roade numai în condiţiile în care beneficiarii deschid şi ei larg porţile în întâmpinarea unei astfel de oferte. Spun acest lucru bazându-mă pe experienţa deosebită câştigată în judeţul Vâlcea prin grija şi pasiunea celor investiţi în circulaţia cărţii şi literaturii către cititori. Atâta timp cât lumina cărţii va pătrunde în toate ungherele comunitare nu vom pregeta să spunem că, măcar din acest punct de vedere, generaţiile de azi au deja o certitudine pentru viitorul lor.

A consemnat Valentin Smedescu

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...