Ultima Oră

Apele Române, obligată să despăgubească un reporter pentru încălcarea drepturilor

Deşi timp opt luni, Apele Române a încălcat dreptul la libera informare unui reporter al Jurnalului Naţional , editorialist în acelaşi timp al Săptămânii în Oltenia, refuzând să ofere informaţii de interes public despre contractele încheiate, Tribunalul Vâlcea a dat câştig de cauză cotidianului central, obligând astfel Administraţia Bazinală de Apă Olt să furnizeze toate informaţiile solicitate în baza Legii 544/2001. Conducerea acestei instituţii nu numai ca a sfidat o lege perfect valabilă într-un stat democratic, dar şi-a pus şi avocaţii să supună reporterul unui interogatoriu jignitor, care nu a făcut decât să stârnească râsul unei întregi săli de judecată. Prin urmare, instituţia a fost obligată să plătească şi daune morale reporterului care a fost împiedicat să-şi facă meseria.

La începutul acestui an, Andreea Căprescu, corespondentul din judeţul Vâlcea al Jurnalului Naţional a solicitat mai multe informaţii conducerii Administraţiei Bazinale de Apă Olt, printr-o adresă, formulată în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. Existând suspiciuni că banii publici sunt cheltuiţi cu nesaţ în alte scopuri decât cele în folosul comunităţii, au fost solicitate copii după contractele şi actele adiţionale de publicitate, de consultanţă, de sponsorizare, de finanţare aferente proiectelor europene, precum şi detalii despre procedura de atribuire a licitaţiilor în perioada 1 ianuarie 2009-31 august 2011. Deşi cererea a fost formulată în conformitate cu cerinţele legii şi a cuprins detalii certe despre solicitant, precum şi datele sale de contact, reprezentanţii ABA Olt au sfidat cu grosolănie dreptul la o informare corectă, ignorând orice dialog sau modalitate de a pune la dispoziţie documentele solicitate. Una dintre motivările uluitoare a fost aceea că volumul mare de informaţii ar fi împiedicat angajaţii instituţiei din a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu şi, prin aceasta, au continuat să ţină la secret contractele încheiate cu diverşi operatori economici.

Scuze halucinante

Urmând procedura legală, după formularea unei reclamaţii administrative care a rămas, de asemenea fără ecou, ABA Olt a fost acţionată în instanţă în luna noiembrie 2011, în dosarul civil cu numărul 5666/90/2011. În ciuda faptului că ABA Olt, condusă pe atunci de Laszlo Barabas a împiedicat Jurnalul Naţional să publice o anchetă, dosind documentele, întâmpinarea depusă de avocaţii instituţiei a încălcat orice regulă a bunului simţ, ABA Olt justificându-şi tăcerea, prin prisma faptului că cererea formulată în nume personal de Andreea Căprescu, în calitate de reporter al JN ar fi una care „a indus în eroare”. ABA Olt a cerut judecătorului respingerea cererii sale, prin faptul că informaţiile aveau să ajungă la adresa corespondentului şi nu la adresa din Bucureşti a Jurnalului Naţional. Cităm din document „(…) Deşi adresa solicitantului Jurnalului Naţional prezentată în antet era Bucureşti Piaţa Presei Libere, se solicita comunicarea documentelor la o adresă din Râmnicu Vâlcea, iar cu privire la semnatar nu se menţiona decât un nume, respectiv Andreea Căprescu, fără menţiunea că aceasta are calitatea de reprezentant legal sau convenţional al solicitantului”

Interogatoriu ofensator

Avocatele plătite în baza unui contract de mii de euro pentru a reprezenta ABA Olt şi-au măsurat tupeul, solicitând în instanţă încuviinţarea probei cu interogatoriu, obligând astfel gazetarul să răspundă la peste 20 de întrebări. ABA Olt a pus la îndoială calitatea de reporter a solicitantului, insinuând că informaţiile aveau să fie folosite în alte scopuri decât cele jurnalistice, deşi instituţiei i-a fost transmisă inclusiv o copie a legitimaţiei. După administrarea probei cu un martor care a fost şi el audiat în a susţine cele declarate de reporterul JN, Tribunalul Vâlcea a admis acţiunea reporterului Andreea Căprescu şi a obligat ABA Olt să furnizeze toate informaţiile solicitate prin cerere. De asemenea, ABA Olt, este obligată să plătească suma de 5000 de lei despăgubiri reporterului şi suma de 2000 de lei cheltuieli de judecată. Soluţia nu este irevocabilă şi poate fi atacată cu recurs.

„Odată cu publicarea acestui text, poate reprezentanţii ABA Olt se vor convinge de faptul că solicitarea a venit într-adevăr de la un reporter al Jurnalului Naţional, de la un om de presă care pur şi simplu încearcă să-şi facă meseria. Voi solicita împreună cu avocatul care mă reprezintă, ca despăgubirile să fie plătite personal de directorul demisionar Laszlo Barabas, pentru că ar fi incorect ca bugetul instituţiei să fie păgubit din cauza iresponsabilităţii unui singur om. Salut decizia Tribunalului Vâlcea, decizie care vine să atragă atenţia asupra aroganţei şi asupra modului mârlănesc prin care instituţiile statului român calcă în picioare drepturile şi libertăţile presei, prin împiedicarea derulării anchetelor sau prin intimidarea reporterilor, pentru ca ei să nu scoată la lumină neregulile sau incompetenţa unor manageri”, Andreea Căprescu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...