Ultima Oră

Parlamentul penalilor

Zece senatori şi 22 de deputaţi, acuzaţi de incompatibilitate sau fals în declaraţii. Printre aceştia se află Traian Dobrinescu şi Constantin Cosmin Enea

ANI a constatat că 22 de deputaţi şi 10 senatori, printre care vâlceanul Traian Dobrinescu, Constantin Cosmin Enea şi Petre Roman şi Sorin Ilieşiu, au fost în incompatibilitate pentru că au deţinut şi alte funcţii, iar unii dintre aceştia sunt suspectaţi şi de fals în declaraţiile de interese, în aceste cazuri fiind sesizat Parchetul.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat în cazul a 32 parlamentari (22 deputaţi şi 10 senatori) încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, precum şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, după cum urmează:

- încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către 22 deputaţi şi 10 senatori ca urmare a exercitării simultane de funcţii şi calităţi, contrar prevederilor art. 82, alin (1), lit. a), c) şi e) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu funcţiile de „administrator”, „membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale”, „calitatea de comerciant persoană fizică”, sau cu „funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale prevăzute la lit. a)”; persoanele menţionate au încălcat şi prevederile art. 15, alin. (1), lit. a), ale art. 16, alin. (2), lit. a) şi e), precum şi ale art. 17, alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor;

- posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 Cod Penal, în cazul a trei deputaţi şi un senator, ca urmare a faptului că nu au menţionat în declaraţiile de interese calităţile şi funcţiile deţinute, motiv pentru care Agenţia a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Astfel, ANI a constatat că au fost în incompatibilitate deputaţii Dorel Covaci, Ştefan Petru Dalca, Ion Diniţă, Anton Doboş, Traian Dobrinescu, Ion Ochi, Adrian Nechita Oros, Ioan Tămăian, Ioan Viorel Teodorescu, Petru Ştefan Thuma Hubert şi Cătălin Daniel Zamfir.

De asemenea, ANI a stabilit că sunt în incompatibilitate deputaţii Petre Roman, Florin Ciurariu, Cornel George Comşa, Constantin Cosmin Enea, Ioan Mihăilă, Ioan Moldovan, Szolt Molnar, Marian Cătălin Rădulescu, Ioan Sorin Roman, Ion Şcheau şi Miron Alexandru Smărăndache.

În incompatibilitate au fost şi senatorii Sorin Ilieşiu, Petru Ehegartner, Sebastian Grapă, Liviu Titus Paşca, Matei Suciu, Ştefan Liviu Tomoioagă şi Ionuţ Zisu.

ANI a mai stabilit că sunt în incompatibilitate senatorii Laszlo Attila Klárik, Dumitru Marcel Bujor şi Mihai Niţă.

Potrivit ANI, cei 22 deputaţi şi 10 senatori au avut sau au, simultan, calitatea de parlamentar şi pe cea de administrator, cenzor, asociat sau membru în consiliul de administraţie la firme ori de titlular persoană fizică autorizată.

În cazul senatorului Matei Suciu şi al deputaţilor Ion Ochi, Anton Doboş şi Dorel Covaci a fost sesizat şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, petnru posibile falsuri în declaraţiile de interese, prin nemenţionarea calităţilor şi funcţiilor deţinute la firme.

Parlamentarii acuzaţi de ANI, de la PNL - 15, PSD - 7, PC - 3, PPDD - 2, UDMR - 2, PDL - 1, UNPR - 1, un neafiliat

Un număr de 15 parlamentari PNL se regăsesc între cei acuzaţi miercuri de incompatibilitate de către ANI, alături de 7 parlamentari de la PSD, 3 de la PC, câte 2 de la PPDD şi UDMR, câte unul de la PDL şi UNPR, precum şi un senator neafiliat.

Situaţia pe partide a celor acuzaţi de ANI este următoarea:

PNL - 15
- deputaţi: Florin Ciurariu, Anton Doboş, Traian Dobrinescu, Constantin Enea, Adrian Oros, Petre Roman, Ioan Tămâian, Ioan Viorel Teodorescu, Petru Thuma Hubert, Daniel Zamfir
- senatori: Petru Ehegartner, Sebastian Grapă, Liviu Titus Paşca (viceliderul grupului senatorial liberal), Ştefan Tomoiagă, Ionuţ Zisu

PSD - 7
- deputaţi: Dorel Covaci, Ion Ochi, Marian Rădulescu, Ioan Roman, Ion Şcheau, Miron Smărăndache
- senator Matei Suciu

PC - 3
- deputaţi: Ion Diniţă, Ioan Moldovan
- senator Mihai Niţă

PPDD - 2
- deputaţi: Cornel Comşa, Ştefan Dalca

UDMR - 2
- deputaţi: Zsolt Molnar
- senator Laszlo Klarik

PDL - 1
- deputat Ioan Mihăilă

UNPR - 1
- deputat Marcel Bujor
neafiliaţi - 1
- senator Sorin Ilieşiu

Conform prevederilor Legii 161/2003, calitatea de deputat şi senator este incompatibilă cu funcţiile de "administrator", "membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale", "calitatea de comerciant persoană fizică", sau cu "funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale".

Lista nominală a celor 32 parlamentari în cazul cărora Agenţia a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, precum şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii:

1. CIURARIU Florin - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul CIURARIU FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

2. COMŞA Cornel George - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. DA EASY WAY S.R.L. şi S.C. BIZ` ROUND THE CLOCK S.R.L.

3. COVACI Dorel - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut sau deţine, simultan, funcţia de deputat şi următoarele calităţi:
• administrator la S.C. AGRIPIM S.R.L. (19 decembrie 2008 – prezent);
• administrator la S.C. CONS PRIFAD S.R.L. (19 decembrie 2008 – 14 iunie 2010).
Agenţia a constatat şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, deoarece acesta nu a menţionat în declaraţiile de interese, depuse în calitatea de deputat (anii 2008 – 2013), funcţiile de administrator la S.C. AGRIPIM S.R.L. şi S.C. CONS PRIFAD S.R.L., motiv pentru care a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

4. DALCA Ştefan Petru - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 12 februarie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. MERCRO S.R.L.

5. DINIŢĂ Ion- Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 23 ianuarie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. FOREX CLUB S.A.

6. DOBOŞ Anton - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi următoarele calităţi:
• administrator la S.C. E.ON MOLDOVA DISTRUBUŢIE S.A. (20 decembrie 2012 – 28 mai 2013);
• cenzor supleant la S.C. ROMTRACK S.A. (20 decembrie 2012 – 22 iulie 2013).
Agenţia a constatat şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, deoarece acesta nu a menţionat în declaraţiile de interese, depuse în calitate de deputat, funcţiile de administrator al S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. şi cenzor supleant la S.C. ROMTRACK S.A., motiv pentru care a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

7. DOBRINESCU Traian- Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut sau deţine, simultan, funcţia de deputat şi următoarele calităţi:
• administrator la S.C. TRADO S.R.L. ( 20 decembrie 2012 – prezent);
• administrator la S.C. OVEXIND S.R.L. (20 decembrie 2012 – 31 ianuarie 2013).

"Am luat act de rapoartele de evaluare ale Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la un număr de parlamentari, printre care se află şi membri ai PNL. Partidul Naţional Liberal respectă cadrul legal în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor. În acelaşi timp, Partidul Naţional Liberal consideră că fiecare dintre cei vizaţi are dreptul de a contesta raportul de evaluare al ANI în justiţie. Doar justiţia poate stabili, printr-o hotărâre definitivă, situaţia fiecăruia dintre cei în legătură cu care ANI a constatat starea de incompatibilitate", se arată într-un comunicat PNL.

8. ENEA Constantin-Cosmin - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de persoană fizică autorizată în cadrul ENEA CONSTANTIN-COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

9. MIHAILA Ioan - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. R.D.M. CONSULTING S.R.L. şi S.C. IMO VITTORIA S.R.L.

10. MOLDOVAN Ioan - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. ELIAN RESTAURANT S.R.L.

11. MOLNAR Zsolt - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de persoană fizică autorizată prin MOLNAR G ZSOLT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

12. OCHI Ion - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut sau deţine, simultan, funcţia de deputat şi următoarele calităţi:
• administrator la S.C. EXPLO CONSTRUCT S.R.L. (20 decembrie 2012 – prezent);
• administrator la S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. (20 decembrie 2012 – 12 iunie 2013).
Agenţia a constatat şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, deoarece acesta nu a menţionat în declaraţiile de interese, depuse în calitatea de deputat, funcţia de administrator al S.C. EXPLO CONSTRUCT S.R.L., motiv pentru care a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

13. OROS Nechita-Adrian - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 08 aprilie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi calităţile de asociat şi administrator la S.C. VET AGA PET S.R.L.

14. RĂDULESCU Marian Cătălin - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator - preşedinte al S.C. LION WORKER DEZVOLTARE ŞI CONSTRUCŢII S.R.L.

15. ROMAN Ioan Sorin - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 decembrie 2008, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de comerciant persoană fizică - titular al ÎNTREPRINDERII INDIVIDUALE ROMAN IOAN SORIN.

16. ROMAN Petre - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de persoană fizică autorizată - ROMAN V. PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

17. ŞCHEAU Ion - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. SUCCESS MINDSET S.R.L.

18. SMĂRĂNDACHE Miron Alexandru - Deputat - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator la S.C. PETROFLAX DISTRIBUTION S.R.L.

19. TAMAIAN Ioan - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 10 aprilie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator al S.C. GLASS STAR S.R.L. şi al S.C. ION ART GLASS-PRODUCŢIE S.R.L.

20. TEODORESCU Ioan Viorel - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 01 aprilie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu şi S.C. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.
De asemenea, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate şi în perioada 31 martie 2011 – 22 iunie 2012, întrucât a deţinut, simultan, calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Mun. Giurgiu şi funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu şi S.C. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A., societăţi comerciale de interes local, înfiinţate de către Consiliul Local al Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu.

21. THUMA HUBERT Petru Ştefan - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 24 mai 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de deputat şi calitatea de administrator al S.C. AND ENERGY S.R.L.

22. ZAMFIR Daniel Cătălin - Deputat - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut sau deţine, simultan, funcţia de deputat şi următoarele calităţi:
• administrator al S.C. RELITE IMPEX S.R.L. (20 decembrie 2012 – 02 septembrie 2013);
• comerciant persoană fizică în cadrul ZAMFIR V. DANIEL - CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ (20 decembrie 2012 – prezent).

23. BUJOR Dumitru Marcel - Senator - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de senator şi calitatea de administrator la S.C. CRISMAROB S.R.L.

24. EHEGARTNER Petru - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi următoarele calităţi:
• administrator la S.C. HURO SUPERMOLD S.R.L. (19 decembrie 2012 – 08 mai 2013);
• administrator la S.C. SUPERPLAST INTERNATIONAL S.R.L. (24 mai – 23 octombrie 2013);
• administrator la S.C. SUPERPLAST S.R.L. (24 mai – 16 septembrie 2013).

25. GRAPĂ Sebastian - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi următoarele calităţi:
• administrator la S.C. EBOLA S.A. (19 decembrie 2012 – 16 iulie 2013);
• administrator la S.C. WEINGART S.R.L. (19 decembrie 2012 – 03 octombrie 2013).

26. ILIEŞIU Sorin - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2012 – 11 februarie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi calitatea de administrator la S.C. VIDEO DIALOG S.R.L.

27. KLARIK Laszlo Attila - Senator - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 decembrie 2012, întrucât deţine, simultan, funcţia de senator şi calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Covasna în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.

28. NIŢĂ Mihai - Senator - Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 decembrie 2008, întrucât deţine, simultan, funcţia de senator şi calitatea de administrator al S.C. BRANIT S.R.L.

29. PAŞCA Liviu Titus - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2012 – 11 decembrie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi calitatea de administrator la S.C. D.R. PAŞCA COMPANY S.R.L.

30. SUCIU Matei - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2012 – 09 ianuarie 2014, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi calitatea de administrator al S.C. SUMNICOM S.R.L. şi al S.C. FERMA VEGETAL S.R.L.
Agenţia a constatat şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, deoarece acesta nu a menţionat în declaraţia de interese, depusă în calitatea de senator, funcţia de administrator al S.C. SUMNICOM S.R.L. şi al S.C. FERMA VEGETAL S.R.L., motiv pentru care a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

31. TOMOIAGĂ Ştefan-Liviu - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2012 – 12 septembrie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi calitatea de administrator al S.C. GREENERGO ENTERPRISES S.A.

32. ZISU Ionuţ Elie - Senator - S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 decembrie 2012 – 11 decembrie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de senator şi calitatea de comerciant persoană fizică autorizată.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Dintre acestea, două persoane nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivit Legii 176/2010, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al […] incompatibilităţii constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 326 din Codul Penal al României, „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...