Administraţie

Romeo Rădulescu nu se teme că ar putea fi acuzat de vreo ilegalitate

Auditul lui Frâncu îl lasă rece pe fostul primar al Râmnicului

În timp ce noul primar instalat deja în funcţie, Emilian Frâncu, a cerut realizarea unui audit în Primărie la început de mandat, fostul edil al Râmnicului, Romeo Rădulescu stă liniştit şi este convins că nimic „murdar” nu va ieşi la suprafaţă. Îl contrazice însă un raport al Curţii de Conturi, în care au fost descoperite zeci de abateri.

Noul primar al Râmnicului, Emilian Frâncu, proaspăt instalat în funcţie săptămâna trecută, a declarat că primul lucru pe care îl va face în instituţia pe care o conduce este solicitarea unui audit. „Primul lucru pe care îl voi face este să solicit un audit la Primăria Râmnicului pentru a avea o situaţie clară. Este ceva normal şi firesc să mă asigur că totul este în parametri legali”, precizează edilul Râmnicului. Unul dintre cei care mereu au sesizat anumite ilegalităţi în timpul şedinţelor de Consiliul Local a fost Ion Matei, actual viceprimar al Râmnicului. Matei a atras ani la rând atenţia în CL că anumite proiecte nu erau tocmai legale şi a refuzat să le voteze, invocând nerespectarea legii. Acum, viceprimarul susţine că este normal ca la Primăria Râmnicului să se facă un audit, însă nu doreşte să facă speculaţii până nu va vedea raportul complet. „Nu o să mă antepronunţ, pentru că nu e cazul. Aştept şi eu răspunsuri la nişte întrebări pe care le-am pus de-a lungul timpului în şedinţe. Consider că o astfel de verificare este extrem de necesară la începutul oricărui mandat”, precizează viceprimarul Râmnicului, Ion Matei.

Rădulescu: „Nu îmi fac griji. Totul este legal în Primăria Râmnicului”

Solicitarea primarului de a se realiza un audit nu îl sperie însă deloc pe ex-edilul Râmnicului, Romeo Rădulescu. Acesta spune că are ca susţinere şi un nou control al Curţii de Conturi, verificări ce s-ar fi încheiat acum două luni. „Nu îmi e teamă de nimic. Domnul Frâncu poate să ceară orice audit vrea, nu îmi fac griji. Totul este legal în Primăria Râmnicului, nu ar avea ce să găsească. În urmă cu două luni a fost efectuat şi un control al Curţii de Conturi şi nu au găsit absolut nimic, deci este totul legal”, a declarat săptămâna trecută Romeo Rădulescu. Totuşi, declaraţiile îl contrazic puţin pe fostul primar al Râmnicului, având în vedere ultimul raport al Curţii de Conturi, cel efectuat în 2011, în care au fost descoperite zeci de abateri la Primărie, dar şi la instituţiile în care aceasta a derulat diverse investiţii. Potrivit verificărilor efectuate în perioada 1 martie- 20 aprilie 2011, s-au constatat diferenţe în sumă totală estimată de 618.174,06 lei, reprezentând neconcordanţe în evidenţierea şi înregistrarea valorii bunurilor aparţinând domeniului public şi privat local care au fost concesionate către S.C. Pieţe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea, la data de 31.12.2010. Diferenţele au fost constatate între valorile evidenţiate de Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice şi cele prezentate de Direcţia Economico Financiară din cadrul entităţii auditate. În anul 2010, a fost efectuată scoaterea din funcţiune a unor active fixe corporale din patrimoniul entităţii auditate, bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau concesionate unor unităţi din subordine, în valoare totală de 38.085 lei, fără a avea în prealabil aprobarea ordonatorului principal de credite şi fără întocmirea documentaţiei de autorizare necesare. La finele anului 2010, în urma procesului de inventariere generală a patrimoniului, în cadrul domeniului public, a fost identificat pe teren un număr de 48 de locuri de joacă şi terenuri de sport, care nu sunt înregistrate în evidenţa contabilă, nefiind înaintate documente de recepţie ale amenajărilor şi dotărilor respective către Direcţia Economico – Financiară. La data efectuării misiunii de audit, situaţia obiectivelor în cauză nu era clarificată în întregime, pentru 17 locuri de joacă amenajate neputând fi puse la dispoziţie documente din care să rezulte autorizarea executării acestora, sursele de finanţare utilizate pentru execuţia lor sau alte elemente de identificare, deşi sunt realizate pe domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale auditate. Acest subiect a fost amplu dezbătut în şedinţele din Consiliul Local, atunci când aleşii i-au reproşat primarului Rădulescu situaţia creată din cauza celor 17 locuri de joacă. De asemenea, valoarea contractelor de execuţie a fost majorată peste nivelul maxim prevăzut de prevederile legale, astfel: cu suma totală de 370.411,79 lei, reprezentând o cotă procentuală de 64,53 %, faţă de valoarea iniţială, în cazul obiectivului „Amenajare sens giratoriu Intersecţia DN 7(km. 173 + 650) – Bulevardul Tudor Vladimirescu; Cu suma totală de 638.847,71 lei, reprezentând o creştere procentuală de 56,71 %, la obiectivul „Amenajare şi modernizare strada Ştirbei Vodă”.

"Totul este legal în Primăria Râmnicului, nu ar avea ce să găsească", Romeo Rădulescu.

Cadouri „nelegale” în bani pentru salariaţii Primăriei

Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit că în anul 2010 au fost acordate, cu încălcarea prevederilor legale, cadouri în bani unor categorii de salariaţi (150 lei/persoană/eveniment) din cadrul U.A.T.M. Râmnicu Vâlcea, fiind estimat un prejudiciu total în sumă de 43.804 lei, respectiv, 40 .950 lei sume acordate necuvenit şi 2.854 lei beneficii nerealizate. Raportul Curţii de Conturi evidenţiază, de asemenea, că au fost efectuate plăţi care nu privesc activitatea entităţii auditate, în sumă totală de 82.047 lei, din care: 71.675 lei, reprezentând gaze consumate la Complexul Sportiv ”1 Mai” - Stadion Zăvoi; 7.908 lei, reprezentând apă potabilă consumată la Complexul Sportiv „1 Mai„ - Stadion Zăvoi şi 2.464 lei, reprezentând convorbiri telefonice în reţeaua Romtelecom efectuate la Complexul Sportiv „1 Mai” - Stadion Zăvoi. A fost estimat un prejudiciu total în sumă de 87.520 lei (82.047 lei plăţi cu încălcarea dispoziţiilor legale şi 5.473 lei beneficii nerealizate).

Plăţi în afara legii la unităţile de învăţământ

Probleme au fost descoperite şi la unităţile de învăţământ unde Primăria a derulat mai multe programe de investiţii, dar şi la Cantina de Ajutor Social. În anul 2010, la nivelul Grupului Şcolar „Henri Coandă” Râmnicu Vâlcea nu au fost efectuate achiziţii publice prin utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice. Tot aici s-au efectuat plăţi cu încălcarea prevederilor legale în vigoare în sumă estimată de 6.470 lei reprezentând contravaloarea sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, ca urmare a faptului că sumele au fost acordate unor elevi pentru care nu erau îndeplinite condiţiile de acordare. Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit şi la Cantina de Ajutor Social din Rm. Vâlcea nerespectarea în toate cazurile a prevederilor legale referitoare la întocmirea documentelor justificative de eliberare a alimentelor din gestiune, distribuirea hranei reci pentru zilele nelucrătoare şi existenţa aprobărilor necesare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...