Administraţie

Prefectul de Vâlcea caută bani pentru stoparea alunecărilor de teren din comuna Milcoiu

Mircea Nadolu face demersuri pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale

Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, a luat decizia promovării unui proiect de hotărâre de Guvern pentru accesarea, din Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 2.620.330 de lei, inclusiv TVA, în vederea executării lucrărilor de consolidare şi refacere a drumului de interes local din satul Milcoiu Deal, punctul "La Costache”, comuna Milcoiu, proiect transmis Ministerului Afacerilor Interne în data de 09.05.2013.

Prefectul judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, continuă acţiunea de soluţionare a problemelor cu care se confruntă autorităţile locale în vederea refacerii infrastructurii afectate de calamităţiile naturale produse în ultima perioadă.
În comuna Milcoiu (pe fondul excesului de umiditate provenit atât din topirea stratului de zăpadă, cât şi din precipitaţile abundente înregistrate în primăvara anului curent), alunecarea de teren din localitatea Milcoiu, sat Milcoiu Deal, strada Releului, punctul "La Costache”, aflată în monitorizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea din anul 2010, s-a accentuat, afectând grav platforma drumului, fiind puse într-un real pericol un număr de 6 gospodării şi reţeaua de alimentare cu apă potabilă, situate la limita frontului de alunecare.

Fenomenul de instabilitate, desfăşurat pe sectorul cuprins între km 0+150 – 0+340, s-a accentuat puternic în perioada 2-4 aprilie 2013 şi a întrerupt accesul mijloacelor de transport către restul satului Milcoiu Deal şi către satele Izbăşeşti şi Şuricaru, locuitorii acestora fiind nevoiţi să parcurgă pe o variantă ocolitoare cca. 10 km în plus, pentru a se putea deplasa la serviciu sau către centrul civic al comunei.

În situaţia înregistrării unor precipitaţii însemnate cantitativ, există riscul ca apele de suprafaţă să alimenteze şi să reactiveze planurile de alunecare, creând un risc major ca perimetrul alunecărilor de teren să se extindă, afectând grav infrastructura edilitară şi cele 6 locuinţe din imediata vecinătate, 19 persoane putând rămâne astfel fără adăpost.

În consecinţă, pentru stoparea fenomenului de alunecare şi stabilizarea versantului, autoritatea locală a comandat unei instituţii specializate întocmirea unui proiect tehnic pentru investiţia Consolidare strada Releului (DC 28) în punctul La Costache (km 0+340) din comuna Milcoiu, Judeţul Vâlcea, lucrările respective fiind evaluate la suma de 2.113.170 de lei, fără TVA, conform devizului general.

Lucrările ce urmează a se realiza au un grad mare de complexitate determinat de caracteristicile geomorfologice ale zonei şi de panta accentuată a versantului, structura acestora propusă de proiectant conţinând:
- lucrări de asigurare a scurgerii controlate a apelor pluviale;
- lucrări de stabilizare a versantului (ziduri de sprijin din gabioane);
- lucrări de consolidare a versantului (minipiloţi foraţi);
- lucrări de refacere a platformei drumului.

Această situaţie, deosebit de alarmantă, a făcut obiectul analizei în şedinţa din data de 17.04.2013 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea iar, prin Hotărârea nr. 4 din 17.04.2013, a fost aprobat raportul de evaluare a pagubelor produse şi a costurilor privind reconstrucţia obiectivului afectat.
Consiliul Local Milcoiu a contribuit cu sumele necesare pentru achitarea documentaţiei de specialitate (proiect tehnic, studiu geotehnic, studiu topo, studiu de fezabilitate) însă. în contextul actual al constrângerilor bugetare, autoritatea locală nu dispune de fondurile necesare pentru execuţia lucrărilor evaluate la suma de 2.620.330 de lei de lei, inclusiv TVA.

Având în vedere că autoritatea locală nu dispune de suma necesară pentru executarea acestor lucrări şi pentru a veni în sprijinul acesteia, Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, a întreprins demersuri pentru identificarea resurselor financiare necesare executării lucrărilor de consolidare şi refacere a drumului de interes local din satul Milcoiu Deal, punctul ,,La Costache”, comuna Milcoiu, afectat grav de alunecările de teren reactivate în anul curent promovând, în acest scop, un proiect de hotărâre de guvern, proiect care a şi fost transmis Ministerului Afacerilor Interne în data de 09.05.2013, pentru accesarea, din de Fondul de intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului, a sumei de 2.620.330 de lei, inclusiv TVA.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...