Actualitate

Frâncu, studii de criză pe modelele oferite de Milano, Salonic şi Stuttgart

Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu, a revenit de la Conferinţa Europeană a Oraşelor Durabile, care a avut loc la Geneva - Elveţia între 17-19 aprilie. Totodată, alesul râmnicenilor a reprezentat România la Sesiunea ONU a Pactului Primarilor, care a avut loc la Palatul Naţiunilor, întâlnire la care au luat parte peste 300 de primari şi oficiali din întreaga lume. Tema sesiunii a fost una de mare interes şi anume finanţarea oraşelor şi colectivităţilor publice pe timp de criză economică. Oraşele Milano, Salonic şi Stuttgart au prezentat modul în care fiecare s-a adaptat la criza economică actuală, iar alte teme de mare interes, dezbătute cu această ocazie, s-au referit la modul de întrajutorare între comunităţile membre ale aceleiaşi zone metropolitane sau la planul de acţiune pentru energie durabilă.

Accent pe turism, industrie şi infrastructură

Primarul Râmnicului a scos în evidenţă câteva metode şi instrumente de dezvoltare durabilă identificate ca fiind absolut necesare administraţiei municipiului în perspectiva operaţionalizării conceptului de zonă metropolitană şi a utilizării unor avantaje comparative pentru consolidarea unei economii locale diversificate, sănătoase şi sustenabile. Acestea vizează:
a) Resursele de dezvoltare a turismului în general şi a celui balnear în special;
b) Crearea unei platforme de înaltă performanţă industrială şi economică, care să protejeze mediul înconjurător, pornind de la potenţialul de cercetare şi dezvoltare al Institutului de Criogenie şi Separări Izotopice;
c) Oportunităţile deschise de noile instrumente de finanţare care vor fi utilizate de fondurile structurale pentru perioada 2014-2020, în special în domeniul infrastructurii şi a economiei bazate pe cunoaştere.

"Totodată, conferinţa a permis un schimb de experienţă foarte util, cunoaşterea în detaliu a unor bune practici la nivelul altor comunităţi locale europene similare Râmnicului, foarte interesante, care pot fi adaptate şi la nivelul municipiului nostru. Nu în ultimul rând, schimburile de experienţă au permis stabilirea de contacte importante, ce se pot transforma în viitoare oportunităţi de investiţii străine în Râmnicu Vâlcea şi a permis introducerea administraţiei noastre locale într-o reţea performantă de comunităţi/administraţii locale europene, din care avem numai de câştigat. Amintesc aici discuţiile fructuoase şi foarte aplicate pe care le-am avut cu omologii mei din oraşele Geneva – Elveţia, Burgas – Bulgaria şi Lyon – Franţa", a precizat primarul Frâncu.

Râmnicu Vâlcea a aderat la Pactul primarilor în noiembrie 2008, fiind printre primele oraşe din ţară care şi-a asumat obiective ambiţioase în ceea ce priveşte protejarea mediului şi dezvoltarea durabilă, inclusiv reducerea emisiilor de CO2 cu 20% până în anul 2020. Board-ul Pactului a apreciat faptul că Râmnicul a redevenit activ, prin participarea directă la această întâlnire la nivel înalt.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...