Administraţie

Chiriaşii sociali din Râmnic, vânaţi cu viceprimarul

Furturile de fier vechi s-au extins până la dispariţia mânerelor de uşă din internatele destinate cazurilor sociale

Viceprimarul Râmnicului, Gheorghe Ioniţă, şi-a luat în serios rolul de preşedinte al comisiei sociale, şi, însoţit de inspectorul zonal, reprezentanţii Poliţiei Locale şi poliţistul de proximitate, a verificat la sfârşitul săptămânii trecute principalele cămine-internat transformate total sau parţial în unităţi locative pentru cazurile sociale. Vizita a avut drept scop verificarea la faţa locului a condiţiilor de locuit şi a problemelor specifice, precum şi existenţa contractelor de închiriere şi plata la zi a chiriei şi a utilităţilor. „Am discutat cu fiecare locatar în parte, stabilindu-se termene de plată, de semnare a actelor adiţionale la contractele de închiriere precum şi pentru vizarea acestora. Rău-platnicii au fost avertizaţi că în cazul neachitării obligaţiilor contractuale până la data de 15 iunie, vor fi evacuaţi fără posibilitatea de a mai beneficia vreodată de un astfel de sprijin”, a declarat Gheorghe Ioniţă

Chirie aberantă

Pe lângă avertismentele şi somaţiile împărţite cu generozitate de viceprimar, acesta a trebuit să ia în calcul şi unele aspecte nesesizate până în prezent de edili. „Sunt câteva aspecte ce urmează să fie soluţionate, cum ar fi introducerea unui tarif unic de închiriere pe cameră, şi nu pe persoană. Actualmente o mamă cu trei copii în întreţinere plăteşte o chirie de trei ori mai mare decât un bărbat care locuieşte singur. Apoi sunt probleme legate de: facturarea utilităţilor la tarif de consumator casnic şi nu la tarif de instituţie; posibilitatea reabilitării unor spaţii cu statut de spălătoare comune, magazii etc. şi transformarea în camere de locuit, precum şi mansardarea actualelor internate”, a explicat viceprimarul Ioniţă. Cu prilejul acestei verificări au fost depistate trei camere neutilizate de către chiriaşi, al căror statut va fi verificat şi clarificat în cel mai scurt timp.

Fierul vechi, soluţie sigură pentru procurarea banilor

Inspecţia reprezentantului Executivului Primăriei nu a neglijat nici verificarea împrejurimilor, identificându-se în curtea Liceului Matei Basarab şi la blocurile C11 (lângă Liceul Ferdinand) şi G320 depozite ilegale de materiale de construcţie şi de fier vechi strânse de locatarii locuinţelor sociale. Viceprimarul Gheorghe Ioniţă a dispus Corpului de Control şi Poliţiei Locale să efectueze cercetările de vigoare şi să se ia măsuri de remediere şi de sancţionare a celor responsabili. „A trebuit să clarific şi situaţia chiriaşilor camerei 308 de la Liceul Ferdinand - Gheorghica Daniela şi Iordache Ion - ce deranjează liniştea şi ordinea publică prin zgomotele produse de dezmembrarea diverselor obiecte în vederea valorificării ca fier vechi, la aceeaşi cameră constatându-se lipsa mânerului uşii. Chiriaşilor li s-a pus în vedere montarea unei noi yale şi au fost atenţionaţi că, dacă nu încetează activităţile perturbatoare, vor fi evacuaţi imediat”, a mai spus viceprimarul Râmnicului.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...