Administraţie

Consiliul Judeţean Vâlcea aprobă bugetul pe 2013

Primarii, indiferent de culoare, se plâng de lipsa fondurilor necesare pentru investiţii

Consilierii judeţeni din Vâlcea au aprobat în şedinţă extraordinară bugetul propriu, lista obiectivelor de investiţii şi numărul de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2013. Bugetul propriu al judeţului Vâlcea pe anul 2013 a fost fundamentat la nivelul de 351,9 milioane de lei, aproximativ 80 milioane de euro. Prin Legea bugetului de stat au fost aprobate următoarele sume pentru Judeţul Vâlcea: sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului propriu, în valoare de 11 milioane de lei; sume defalcate din cota de impozit pe venit (11,25%) încasat la bugetul de stat, la nivelul de 24 milioane de lei; venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri, în sumă de 6,2 milioane de lei; subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 110 milioane de lei, din care 47,53 milioane de lei subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Opoziţia critică fragmentarea investiţiilor

Cu un număr de investiţii important în fiecare localitate, bugetul votat de consilierii judeţeni este unul destul de fragmentat, motiv de critică a strategiei de dezvoltare din partea consilierilor judeţeni ai PDL. „Nu există nicio strategie de dezvoltare durabilă a judeţului în repartizarea acestor sume. Se merge pe fragmentarea bugetului în sume cât mai mici la alocarea acestor fonduri. Ion Cîlea încearcă să mulţumească toţi primarii, dar nu are o strategie de dezvoltare a judeţului”, s-a lamentat consilierul judeţean PDL Romulus Bulacu. Cu toate acestea, pentru anul în curs, nivelul investiţiilor preconizate de CJ Vâlcea atinge o valoare totală de 185,44 milioane de lei, cu finanţare din următoarele surse: 6,36 milioane de lei din veniturile proprii (impozite şi taxe locale); 372.500 lei surse proprii ale instituţiilor; 1,9 milioane de lei din excedentul bugetului local; 3,6 milioane de lei din sumele constituite în Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare; 47,53 milioane de lei din subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; 125,7 milioane de lei din sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (FEDR şi FC). Pentru anul 2013, programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene a fost fundamentat la nivelul total de 18,22 milioane de lei, din care, 15,4 milioane de lei sunt lucrări finanţate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene, iar diferenţa de 2,82 milioane de lei sunt lucrări finanţate din împrumutul contractat din vărsăminte din trezoreria statului.

Ordonanţa 577, salvarea primăriilor

Cei mai mulţi dintre primarii vâlceni recunosc că întârzierea aprobării bugetului judeţean le-a dat destule bătăi de cap. „Până în acest moment nu s-a mai făcut nicio investiţie, deoarece nu ni s-a alocat bugetul pentru 2013”, a declarat unul dintre cei mai activi primari, Alexandru Roşu, alesul din Bujoreni. În sudul judeţului, pentru mulţi dintre aleşii locali, Ordonanţa 577 a Guvernului a fost singura rază de soare în cele trei luni şi jumătate de aşteptare a împărţirii fondurilor. „Am reuşit să asfaltăm un drum comunal, dar încă nu s-a realizat şi consolidarea acestuia.Printre altele, s-a realizat şi sistemul de canalizare şi apă al comunei. Fondurile le-am obţinut pe OG 577”, a precizat şi Alexandrina Ivancu, primar în comuna Livezi.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...