Administraţie

Prefectul de Vâlcea evaluează pagubele produse de calamităţile naturale

Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, în calitate de Preşedinte al *Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, a dispus deplasarea în oraşul Brezoi, în data de 26.03.2013, a unei comisii de specialişti pentru constatarea şi evalarea pagubelor produse de calamităţile naturale.

Comisia a constatat că, în satul Păscoaia, în amonte de proprietatea S.C. Inventura S.R.L., s-a produs o coborâre a talvegului pârâului Păscoia în aval de pragul antierozional existent şi executat de Direcţia Silvică Vâlcea, având ca efect punerea în pericol a pragului însuşi precum şi a proprietăţilor şi obiectivelor (drum acces, pod etc.) aflate în aval până la confluenţa cu pârâul Lotru.

Faţă de situaţia prezentată, comisia a recomandat:
- pentru punerea în siguranţă a zonei, se impune executarea unor lucrări de stabilizare şi ridicare a talvegului pârâului Păscoaia, constând din praguri de fund şi praguri de colmatare;
- pentru execuţia lucrărilor recomandate, se va analiza posibilitatea încheierii unui parteneriat între administraţia publică locală Brezoi şi S.G.A. Vâlcea, parteneriat ai căror termeni vor fi comunicaţi Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea;
- clarificarea situaţiei juridice a pragului antierozional într-o şedinţă a grupului de suport tehnic nr. 7.1., cu invitarea reprezentanţilor Direcţiei Silvice Vâlcea sau, după caz, a obştilor din zonă;
- până la realizarea lucrărilor recomandate, zona va rămâne în monitorizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Brezoi, pentru a se dispune, dacă situaţia impune, măsuri de protecţie a populaţiei şi a proprietăţilor riverane.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...