Economic

Deductibilitatea TVA în cazul bonurilor fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 84/2013, şi-au încetat aplicabilitatea prevederile pct. 46 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto achiziţionaţi pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

În contextul noilor prevederi, pentru orice achiziţii de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, respectiv valoarea individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.

Deducerea taxei este permisă dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.
Pentru a îndeplini condiţiile unei facturi emise în sistem simplificat bonurile fiscale trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
- data emiterii;
- datele de identificare a persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
- identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
- suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia.


Baza legală: art. 155 alin. (11) şi (20) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 927/.2003; pct. 46 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/14.03.2013.

www.finantevalcea.ro

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...