La Ţară

Comuna Mădulari înregistrează restanţe faţă de constructori

Autorităţile judeţului caută soluţii pentru achitarea unui debit de peste 200 mii lei

Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, întreprinde noi demersuri pentru identificarea resurselor financiare necesare decontării lucrărilor de consolidare a drumului comunal DC 63 A Dimuleşti (DC 63) – Bănţeşti, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea. În localitatea vâlceană, în anul 2010, pe drumul comunal menţionat s-a produs o alunecare de teren la km 1+230 - 1+500, care a afectat grav platforma acestuia. „În această zonă, drumul se înscrie pe o culme, unde a fost executată o lucrare de consolidare constituită dintr-un sistem de drenaj şi refacere a corpului drumului prin umpluturi compactate, protejate în zona taluzului cu o protecţie de pământ armat cu geosintetice. La nivelul drumului, ruptura a avut circa 15 m, dar în aval dezvoltarea acestuia a fost mult mai mare”, a explicat prefectul Nadolu.

Lucrări efectuate şi nedecontate

"La nivelul drumului, ruptura a avut circa 15 m, dar în aval dezvoltarea acestuia a fost mult mai mare.", Mircea Nadolu, prefect de Vâlcea

Pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform contractului de lucrări nr. 1496/20.09.2010 şi actului adiţional nr.1/09.12.2010, s-a stabilit a fi necesară suma de 899.382 lei (725.308 lei + TVA). Prin Hotărârea Guvernului nr. 919 din 30.08.2010, Consiliului Local al comunei Mădulari i s-a alocat suma de 200.000 lei pentru demararea lucrărilor de consolidare. „În prezent, lucrările sunt finalizate, în data de 27.05.2011 fiind încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor, însă, pentru lucrările realizate, Primăria comunei Mădulari înregistrează un debit către constructor în sumă de 201.342 de lei, reprezentând lucrări executate şi nedecontate la consolidarea drumului comunal Dimuleşti–Bănţeşti”, a declarat Gheorghe Florescu, primarul localităţii. Soluţia găsită de către prefect constă în promovarea unui proiect de hotărâre de Guvern pentru accesarea din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului României, a sumei de 201.342 de lei, inclusiv TVA, în vederea decontării lucrărilor de consolidare a drumului din Mădulari.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...