Administraţie

Prefectul de Vâlcea caută resurse financiare necesare consolidării unui drum comunal

Prefectul Judeţului Vâlcea, Mircea Nadolu, întreprinde noi demersuri pentru identificarea resurselor financiare necesare decontării lucrărilor de consolidare a drumului comunal DC 63 A Dimuleşti (DC 63) – Bănţeşti, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea.

În comuna Mădulari, în anul 2010, pe drumul comunal DC 63 A Dimuleşti (DC 63) – Bănţeşti s-a produs o alunecare de teren la km 1+230 - 1+500, care a afectat grav platforma acestuia.

În această zonă, drumul se înscrie pe o culme, unde a fost executată o lucrare de consolidare constituită dintr-un sistem de drenaj şi refacere a corpului drumului prin umpluturi compactate, protejate în zona taluzului cu o protecţie de pământ armat cu geosintetice.

În aval de piciorul taluzului s-a executat un dren longitudinal şi un şanţ pereat pentru colectarea şi dirijarea apelor spre firul torentului aflat pe partea afectată a drumului. Lucrarea a fost executată în anul 2009 iar în primăvara anului 2010 s-a produs un nou ebulment în zona de capăt a lucrării, unde drumul iese din debleu, înscriindu-se pe culmea dintre cei doi torenţi existenţi.
Noua alunecare a avut o direcţie oblică faţă de axul drumului, afectând piciorul taluzului deja refăcut, iar prin extindere a afectat şi o parte din lucrarea deja executată. La nivelul drumului, ruptura a avut circa 15 m, dar în aval dezvoltarea acestuia a fost mult mai mare.

Alunecarea de teren a început cu aproximativ 25 m înainte de ieşirea din debleu, a avut o treaptă de 0,5 – 1 m ce se întindea de la firul torentului până la marginea drumului şi se termina la circa 12 m după zona de drum efectiv prăbuşită.

Pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform contractului de lucrări nr. 1496/20.09.2010 şi actului adiţional nr.1/09.12.2010, s-a stabilit a fi necesară suma de 899.382 lei (725.308 lei + TVA). Prin Hotărârea Guvernului nr. 919 din 30.08.2010, Consiliului Local al comunei Mădulari i s-a alocat suma de 200.000 lei pentru demararea lucrărilor de consolidare.

În prezent lucrările sunt finalizate ( în data de 27.05.2011 fiind încheiat procesul verbal la terminarea lucrărilor) însă, pentru lucrările realizate, Primăria comunei Mădulari înregistrează un debit către constructor în sumă de 201.342 de lei, reprezentând lucrări executate şi nedecontate la obiectivul Consolidare drum comunal DC 63 A Dimuleşti (DC 63) – Bănţeşti, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea.

Având în vedere că autoritatea locală nu dispune de suma necesară pentru achitarea debitului respectiv şi pentru a veni în sprijinul acesteia, Instituţia Prefectului judeţului Vâlcea a luat decizia promovării unui proiect de hotărâre de Guvern pentru accesarea, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului României, a sumei de 201.342 de lei, inclusiv TVA, în vederea decontării lucrărilor de consolidare a drumului comunal DC 63 A Dimuleşti (DC 63) – Bănţeşti, comuna Mădulari, judeţul Vâlcea, proiect transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în data de 18.03.2013.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...