Actualitate

Controale în unităţile de alimentaţie publică din Vâlcea

În perioada 04.03. - 08.03.2013, în baza Ordinelor nr.: 21/14.01.2013 şi 64/04.02.2013 emise de către Prefectul Judeţului Vâlcea, MIRCEA NADOLU, Corpul de control a continuat verificarea unităţilor de alimentaţie şi folosinţă publică şi a unităţilor care produc şi comercializează produse de panificaţie de pe raza judeţului Vâlcea.

Comisia de control este formată din reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, respectiv: Instituţia Prefectului - Corpul de control, Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vâlcea şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.
Acţiunile de control se desfăşoară în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, OG nr. 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorilor, OG nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, HG nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, Ordinul nr. 165/2011 pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României, Legea nr. 12/1990, republicată, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

În fiecare unitate verificată, echipa mixtă de control a încheiat procese-verbale de constatare a contravenţiilor, acte de control cu termene şi responsabilităţi, în care au fost precizate măsuri de eliminare a deficienţelor constatate sau de igienizare a unităţilor identificate ca insalubre, cu termene concrete de îndeplinire.

a) În baza Ordinului de Prefect nr. 21/14.01.2013, a fost continuată verificarea unităţilor de alimentaţie şi folosinţă publică, din punct de vedere al respectării legislaţiei din domeniu, în municipiul Rm. Vâlcea.
Această verificare are în vedere evitarea şi prevenirea unui risc major privind sănătatea populaţiei, prin apariţia unor cazuri de nerespectare a normelor generale de igienă în unităţile de alimentaţie publică.

Echipa de control a verificat respectarea condiţiilor igienico-sanitare şi protecţiei consumatorului în 2 unităţi de alimentaţie publică de tip restaurant, din care 1 unitate a fost sancţionată contravenţional sub formă de amendă, în cuantum de 2.000 lei şi avertisment iar 1 unitate a fost sancţionată cu avertisment.

Sancţiunile au fost acordate pentru nerespectarea art. 5 (Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei-limită de consum pentru produsele alimentare/datei durabilităţii minimale stabilite de producător) din OG nr. 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorilor şi art. 43, lit. k (depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi a ambalajelor în alte spaţii decât cele prevăzute în acest sens) din HG nr. 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii.

Un bilanţ al acţiunilor de verificare în perioada 14.01.2013 – 08.03.2013, pe această temă, se prezintă astfel:
- număr societăţi verificate = 50
- număr societăţi sancţionate contravenţional cu AMENDĂ = 28 (în cuantum total de 30.300 lei)
- număr societăţi sancţionate contravenţional cu AVERTISMENT = 27
- număr societăţi nesancţionate contravenţional = 3.


b). În baza Ordinului de Prefect nr. 64/04.02.2013, a fost continuată verificarea unităţilor care produc şi comercializează produse de panificaţie din comuna Bujoreni şi municipiul Rm. Vâlcea, cu respectarea tematicii de control care prevede verificarea condiţiilor igienico-sanitare, a normelor de igienă sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi protecţiei consumatorului.
În perioada 04.03-08.03.2013, au fost verificate 3 unităţi care produc şi comercializează produse de panificaţie, respectiv :
- 1 unitate produce pâine şi alte produse de panificaţie, de tip brutărie şi patiserie, în comuna Bujoreni, care a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 1.000 lei;
- 1 unitate care produce pâine şi alte produse de panificaţie, de tip brutărie şi patiserie, în mun. Rm. Vâlcea, care a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 1.000 lei.

Sancţiunile au fost acordate pentru nerespectarea art. 41, lit. c (neefectuarea operaţiunilor de curăţenie şi/sau dezinfecţie a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafeţelor de lucru şi a ambalajelor în condiţiile stabilite de normele igienico-sanitare în vigoare) din HG nr. 857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, şi art. 18 (Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate) din OG 21/1992, republicată, privind protecţia consumatorilor.

Un bilanţ al acţiunilor de verificare în perioada 12.02.2013 – 08.03.2013, pe această temă, se prezintă astfel:
- număr societăţi verificate = 18
- număr societăţi sancţionate contravenţional cu AMENDĂ = 11 (16.400 lei)
- număr societăţi sancţionate contravenţional cu AVERTISMENT=8
- număr societăţi nesancţionate contravenţional = 2.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...