Ultima Oră

Conferinţă pe tema politicilor publice din România

Evenimentul a fost găzduit de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova


Academia de Advocacy împreună cu Universitatea din Craiova a organizat azi, 6 martie 2013, ora 12.00, conferinţa cu tema Ce şanse reale avem să influenţăm politicile publice? din cadrul proiectului „Partener Activ şi Implicat”. Evenimentul s-a desfăşurat în Amfiteatrul I.C. Drăgan al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova. „Mediul academic trebuie să devină un factor important în influenţarea reală a politicilor publice, prin implicarea constantă şi consecventă în elaborarea de studii şi analize de impact ale proiectelor de acte normative, prin formularea de opinii documentate şi implicarea în dezbateri publice.”, a apreciat Radu Nicosevici, Preşedinte Academia de Advocacy. În cadrul conferinţei de la Craiova au fost prezentate perspectivele pe care Academia de Advocacy şi proiectul Partener Activ şi Implicat le propune mediului academic şi nu numai.

Monitorizare continuă

Platforma virtuală de consultări publice şi alerte legislative Vocea Ta (www.transparenta.ro) monitorizează zilnic peste 110 website-uri: ale ministerelor şi agenţiilor guvernamentale, primăriilor şi consiliilor judeţene din România şi a website-ului “Your Voice in Europe”. În cele 40 de domenii de interes monitorizate zilnic sunt elaborate lunar peste 30.000 de alerte legislative, transmise către cei peste 1000 de utilizatori înregistraţi ai platformei, în acest moment. Au fost colectate 463 de opinii scrise şi transmise autorităţilor publice, pe marginea consultărilor publice. Parte din ele au devenit poveşti de succes, concretizate în opinii scrise preluate integral sau parţial în forma finală a reglementărilor legislative. „De exemplu, Ministerul Justiţiei a considerat foarte pertinentă justificarea propunerii primite de la domnul Cătălin-Costin Brînzan, reprezentant al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual Dolj conform căreia, la avansarea unui funcţionar public, nu se poate lua în considerare doar evaluarea activităţii sale din ultimul an, ci este nevoie ca activitatea sa să fie apreciată cu calificative de bine şi foarte bine pe o perioadă mai îndelungată de timp. Propunerea se referea la promovarea în grade profesionale a personalului de probaţiune.
Drept urmare, intervalul de timp la care va fi raportat rezultatul evaluării va corespunde intervalului de timp dintre gradele profesionale: debutanţi, gradul III, gradul II şi gradul I”, a mai spus preşedintele Radu Nicosevici. A fost apreciată atât propunerea făcută, cât şi spiritul civic de care utilizatorul platformei "Vocea Ta" a dat dovadă.


Informaţii puse la dispoziţia publicului larg

Platforma www.transparenta.ro găzduieşte şi biblioteca virtuală a Academiei de Advocacy, care asigură acces on-line la peste 1200 de resurse (cărţi, publicaţii, studii) specializate pe lobby, advocacy, comunicare, negociere, leadership, politici publice din România, Uniunea Europeană, SUA, Canada în limba română, engleză şi franceză.
Peste 90% dintre cărţile şi publicaţiile în limbi străine nu se regăsesc în alte biblioteci universitare şi de cercetare româneşti, conform unei analize recente realizate pe ROLINEST, portalul bibliotecilor publice din România.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...