Ultima Oră

Senatorul Niţu anunţă modificări pe două legi importante

Luni, 4 martie 2013, Senatul României a adoptat Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Anterior şedinţei în plen, cele două proiecte legislative au primit avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse. „Proiectul de lege integrează în legislaţia românească unele prevederi ale Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. De asemenea, sunt actualizate unele denumiri de instituţii şi cuantumul amenzilor contravenţionale în cazul încălcării prevederilor legii. Prin modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, legislaţia se referă la o nouă categorie de beneficiari, respectiv cea a soţiilor/soţilor colaboratori ai lucrătorilor independenţi, în conformitate cu normele europene: soţiilor/soţilor colaboratori ai persoanelor fizice autorizate, conform legislaţiei naţionale”, a declarat senatorul vâlcean Dan Niţu, secretarul Comisiei pentru egalitatea de şanse. În opinia sa, noile prevederi sporesc capacitatea cetăţenilor de a-şi apăra drepturile de care beneficiază, în cazul în care sunt supuşi unui act de discriminare pe criteriu de gen. Modificările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor au rolul de a simplifica procedurile de înfiinţare şi prestare a serviciilor din domeniu. „Prin acest proiect de lege, sunt simplificate procedurile administrative privind înfiinţarea şi prestarea de servicii de formare profesională a adulţilor, este realizată o evidenţă mai bună a programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare/absolvire recunoscute la nivel naţional, sunt promovate accesul şi oportunităţile egale pentru toţi, sunt eliminate barierele din calea libertăţii de stabilire a prestatorilor de servicii de formare profesională din România, iar certificatele emise de furnizorii de formare profesională autorizaţi, precum şi de centrele autorizate de evaluare a competenţelor sunt recunoscute în ţară şi în străinătate. Proiectul de lege asigură compatibilitatea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul formării profesionale continue, o componentă a modelului social european care contribuie la un nivel ridicat al forţei de muncă şi la combaterea excluziunii sociale”, apreciază senatorul Niţu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...