Economic

Găurile negre de la Turceni: investiţii neefectuate şi prime pentru fostul director

Controlul inspectorilor Curţii de Conturi scoate la iveală furtişagul derulat în 2011 în cadrul complexului energetic gorjean

Fostul complex energetic Turceni a diminuat cu peste 1 milion de lei impozitul pe profit pe care îl datora bugetului de stat, ca urmare a „majorării nejustificate” a cheltuielilor de exploatare cu peste 6,5 milioane lei, potrivit raportului de activitate pe anul 2011 al Curţii de Conturi. În raport se menţionează că majorările de întârziere şi penalităţile calculate la suma respectivă sunt de 163.000 de lei. De asemenea, în raportul Curţii de Conturi se arată că fostul complex energetic Turceni a diminuat cu peste 5,8 milioane lei veniturile datorate bugetului local pentru localităţile Mătăsari şi Slivileşti, banii reprezentând „taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări aferentă lucrărilor de excavare efectuate fără această autorizaţie”. Inspectorii au mai constatat la fostul CE Turceni şi „diminuarea veniturilor cuvenite bugetului de stat cu suma de 77.000 de lei, reprezentând TVA dedusă din TVA de plătit la bugetul de stat, ca urmare a plăţilor nejustificate pentru cheltuieli de investiţii, în sumă totală de 397.000 lei, la care se adaugă majorări şi penalităţi de întârziere calculate, în sumă totală de 15.000 lei”.

Calorifere „fantomă” de patru miliarde lei vechi

De asemenea, CE Turceni a plătit „necuvenit” 473.000 de lei pentru lucrări neexecutate, inspectorii descoperind că banii au fost daţi pentru 36 de calorifere şi trei scări de inox, care nu au fost montate, respectiv executate. O altă sumă, de 87.000 de lei, a fost plătită nejustificat ca impozit pe clădiri pentru casele construite şi predate proprietarilor care sunt persoane strămutate din zonele afectate de lucrările miniere. Curtea de Conturi a constatat şi că fostul director general de la complexul energetic Turceni a primit necuvenit 21.000 de lei ca „primă salarială” acordată pentru participarea la negocierea cu sindicatele şi în comisia de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul fostului CE Turceni. Inspectorii Curţii de Conturi recomandă stabilirea întinderii prejudiciului creat unităţii ca urmare a plăţilor nelegale efectuate şi menţionate în raport, inclusiv în cazul primei de 21.000 de lei acordată fostului director general. Inspectorii recomandă şi verificarea impozitelor plătite la toate casele construite pentru persoanele strămutate, pentru care s-a declarat şi achitat acest impozit în perioada 2009-2011. Fostul complex energetic Turceni este, din vara anului trecut, parte a Complexului Energetic Oltenia, alături de Societatea Naţională a Lignitului Oltenia şi de complexurile energetice de la Rovinari şi Craiova.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...