Economic

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a postului de mecanic utilaj în cadrul Coloanei Auto/utilaje, Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice şi se va desfăşura astfel:
- proba scrisă va avea loc în data de 10.07.2024, ora 12.00, la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5;
- proba practică va avea loc în data de 16.07.2024 ora 12.00 şi se va desfăşura la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA - str. Nistor Dumitrescu nr.23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.07.2024 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, bibliografia, dosarul de concurs, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...