Politică

Declaraţie politică!

Deputatul Cazan anunţă adoptarea unui nou proiect de lege

Camera Deputaţilor a adoptat în data de 18 iunie 2024 un proiect de lege care redefineşte utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Legea semnăturii electronice, un proiect al Partidului Naţional Liberal (PNL), a fost elaborat în urma unor consultări extinse în comisia de IT&C, implicând toate forţele politice, mediul de afaceri, mediul academic, societatea civilă şi experţi tehnici.

Acest act legislativ, care urmează să fie promulgat, reprezintă un pas important în modernizarea şi alinierea României la normele şi practicile europene, în special la Regulamentul (UE) nr. 910/2014, al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iunie 2014, privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Noul cadru legislativ vizează reglementarea semnăturii electronice, sigiliului electronic şi a mărcii temporale, împreună cu documentele electronice asupra cărora acestea sunt aplicate.

Prin acest proiect, PNL protejează valoarea inalienabilă a semnăturii olografe, creează pentru fiecare român posibilitatea să primească o semnătură electronică emisă de o autoritate publică pe care să o folosească în raport cu statul, creează un cadru flexibil pentru semnăturile electronice avansate şi certificate şi permite tuturor actorilor economici să îşi stabilească de comun acord regulile pentru folosirea semnăturilor electronice între ei.

Este o lege profund liberală care dă libertate pieţei, siguranţă cetăţenilor şi care ne pregăteşte pentru un viitor dinamic şi digital. Este de menţionat că, prin această lege, orice tip de semnătură electronică – fie ea simplă, avansată sau calificată – va avea efecte juridice recunoscute şi va putea fi utilizată în instanţele de judecată ca mijloc de probă.

Un punct cheie al proiectului este stabilirea condiţiilor de validitate a semnăturilor electronice, subliniind că expirarea certificatului care a fost utilizat pentru aplicarea unei semnături nu influenţează valabilitatea documentului semnat.

Aceasta asigură o mai mare securitate juridică, atât pentru entităţile private, cât şi pentru cele publice. De asemenea, actul normativ prevede că actele juridice în format electronic, semnate conform legislaţiei, vor avea aceleaşi efecte juridice ca şi omologii lor în format tipărit. Acest aspect este important pentru eficientizarea proceselor administrative şi juridice în era digitală.

Modificările propuse includ şi o actualizare a periodicităţii de validare a certificatelor pentru semnături electronice avansate, limitând durata maximă de valabilitate la doi ani, cu excepţia certificatelor emise pentru cărţile electronice de identitate, care vor avea o valabilitate de până la cinci ani.

Nu în ultimul rând, faptul că a fost o lege lucrată atent şi în comisia de IT a Camerei Deputaţilor şi dezbătută în detaliu cu toate părţile interesate, face nu doar ca astăzi să avem una dintre cele mai bune legi ale semnăturii electronice din Europa, dar şi unul din rarele momente când toate partidele din Parlamentul României votează împreună o lege pentru viitorul ţării şi apreciază deschis modul în care iniţiatorii acestei legi liberale au înţeles să discute şi să construiască această lege – treptat, atent, cu respect şi consideraţie pentru toţi cei implicaţi – într-un cuvânt, democratic.

Proiectul, care a fost iniţial adoptat de Senat pe 30 octombrie 2023, deschide calea spre o simplificare majoră a tranzacţiilor electronice şi îmbunătăţeşte cadrul legislativ pentru adaptarea la noile tehnologii. Implementarea acestui proiect este o etapă importantă în promovarea transformării digitale şi a securităţii cibernetice în România.

Proiectul a fost adoptat cu 265 de voturi PENTRU şi niciun vot ÎMPOTRIVĂ.

Laurenţiu Cazan, Secretar General PNL Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...