Economic

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Staţie de Epurare Ape Uzate

Concursul constă în probă scrisă şi probă practică şi se va desfăşura, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 04.07.2024, ora 9.00, şi se va susţine la sediul APAVIL S.A. din str. Carol I, nr.3-5, Rm. Vâlcea;
• proba practică va avea loc în data de 10.07.2024, ora 9.00, şi se va desfăşura la Sectorul Staţie de Epurare Ape Uzate - str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 27.06.2024, ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...