Actualitate

Jaf în asigurările de sănătate din Olt şi Vâlcea

Pacienţii din Oltenia au beneficiat de reţete gratuite în cadrul „tratamentului de deces”

Raportul Curţii de Conturi a României privind modul de decontare a tratamentelor gratuite prescrise de medici scoate la *iveală un întreg haos în sistemul Asigurărilor de Sănătate, judeţele Olt şi Vâlcea fiind fruntaşe la fraudarea banilor asiguraţilor. Mai multe case de asigurări de sănătate au validat în 2011 reţete gratuite de 769.000 lei pentru pacienţi internaţi, dar şi pentru persoane decedate, arată raportul pe 2011 al Curţii de Conturi.

Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ), Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (CASMTCT) şi unele case judeţene, printre care şi cea din Olt, au validat prescripţii medicale emise în 2011 pentru medicamente cu regim de compensare de 100%, fără existenţa scrisorilor medicale, unor pacienţi care figurau internaţi în spitalizare continuă, spitalizare de zi şi ambulatoriu, dar şi pe numele unor persoane decedate, în valoare de 769.000 lei, potrivit raportului. Totodată, CASAOPSNAJ, CASMTCT şi CJAS Olt au validat şi au decontat reţete în valoare de 911.000 de lei emise de medicii specialişti din ambulatoriu, spital, medici de familie în aceeaşi perioadă în care pacientul figurează în spitalizare continuă. În acelaşi stil, CASAOPSNAJ, CASMTCT şi casele judeţene Vâlcea şi Olt au decontat nejustificat medicamente compensate în valoare de 328.000 de lei unor pensionari care realizează venituri şi din alte surse. De asemenea, au fost înregistrate neregului prin acceptarea la plată a unor prescripţii medicale care nu prezentau confirmarea primirii medicamentelor de către asiguraţi, în valoare de 201.000 de lei.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...