Economic

Finanţele Vâlcene, raport pozitiv pentru 2012

Veniturile bugetare au crescut cu 2,9 % comparativ cu anul precedent

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a făcut, vineri 01 februarie, bilanţul activităţii desfăşurate în anul 2012. La întrunire au participat Mihail Constantin, vicepreşedinte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentanţi ai Insituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea, Consiliului Judeţean Vâlcea, ai principalelor instituţii publice judeţene, precum şi parlamentari vâlceni. Datele statistice prezentate de directorul instituţiei, Gheorghe Gogârnoiu, indică o creştere a veniturilor colectate de finanţiştii vâlceni, cu peste 7% faţă de programul repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv cu 2,9% faţă de încasările realizate în anul 2011.

2012, an de creştere la colectări

La 31 decembrie 2012, DGFP Vâlcea administra fiscal 116.200 contribuabili, din care: 15.876 persoane juridice; 100.324 persoane fizice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale şi profesii libere. La nivelul judeţului Vâlcea, în anul 2012, au fost colectate impozite, taxe şi contribuţii în sumă de 881,5 mil. lei, cu 7,6% mai mult faţă de programul repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv cu 2,9% faţă de încasările realizate în anul 2011. În veniturile realizate la nivelul judeţului Vâlcea, menţionate mai sus, nu sunt incluse cele 303,9 mil.lei încasate de la cei 21 mari contribuabili vâlceni administraţi în anul 2012 de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti. Realizările pe bugete componente se prezintă astfel:
- 119% la bugetul fondului pentru asigurări de sănătate;
- 113,2% la bugetul asigurărilor sociale;
- 109,6% la bugetul fondului pentru şomaj;
- 100% la bugetul de stat.
La finele anului 2012, totalul arieratelor certe de recuperat de la debitori era de 24,4 mil. lei, mai mic cu 8,6 mil.lei (26,1%) faţă de anul 2011.

Reţelele de fraudă au costat statul peste 24 milioane lei

Verificările finanţiştilor vâlceni în domenii care prezintă risc fiscal şi anume: achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, construcţii, comerţ cu combustibili, carburanţi şi cereale, au dus la destructurarea unor reţele de fraudare care au prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 24,6 mil. lei. Deşi în întreaga activitate desfăşurată a fost pus accentul pe rolul preventiv al controlului, în 189 cazuri în care a fost constatată eludarea legislaţiei fiscale, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 279 mii lei. Totodată, fără a constitui un scop în sine, pentru prejudicii aduse bugetului de stat în sumă totală de 28,4 mil. lei, DGFP Vâlcea a sesizat organele abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în 47 de cazuri, iar pentru suma de 9,2 mil. lei (3 cazuri) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...