Administraţie

UAT Comuna Guşoeni – Anunţ de participare

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tel/fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Guşoeni, cod fiscal 2573845, sat Guşoeni, Str. Principală nr. 1, judeţul Vâlcea, telefon 0250/764.102, fax 0250/764.102, e-mail gusoeni@vl.e-adm.ro.
Comuna Guşoeni invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 120.000 lei pentru domeniul sport.
3. Durata proiectelor: anul 2024.
4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.03.2024, ora 16.00.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei comunei Guşoeni, comuna Guşoeni, str. Principală nr. 1, cod poştal 247260, judeţul Vâlcea.
6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 25.03.2024 – 27.03.2024.
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 32/19.02.2024.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...