Economic

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 16 – 22 septembrie 2023

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 septembrie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile: Alexandru Sahia nr. 20, Colonie Nuci nr. 57, Colonie Nuci nr. 43, Macilor nr. 11, Buda nr. 37A, Calea lui Traian Bl. 31 şi Viilor nr 7.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Digului, Nicolae Iancovescu, Viilor, Căzăneşti nr. 102, Timiş şi Bd. Dem Rădulescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat staţiile de pompe în Goranu (SPAU Goranu) şi Râureni (SPAU Râureni).

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- S-a asigurat asistenţă tehnică la adresa strada Intrarea Petre Govora nr. 1A;
- A fost înlocuit un capac cămin pe strada Depozitelor;
- A fost ridicat la cotă un cămin pe Aleea Zorelelor, Bl. C18, sc. B, precum şi pe Bd. Dem Rădulescu;
- Au fost curăţate, manual si mecanizat, reţelele şi căminele de canalizare din zonele Goranu şi Râureni precum şi staţiile de pompare aferente;
- Au fost verificate şi curăţate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră şi colectoarele;
- S-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuar Mircea cel Bătrân – bl. K, Splaiul Mircea Vodă - Bl. P1, sc. D; SPAU Arinilor; SPAU 10 şi SPAU 3.

42 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 42 de apometre, dintre care 28 verificate şi înlocuite şi 14 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 18 avize de amplasament şi 2 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...