Economic

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare, astfel:

- proba scrisă va avea loc în data de 16.10.2023 ora 12.00, la sediul APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;

- proba practică va avea loc în data de 20.10.2023 ora 11.00, în cadrul Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate din Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.10.2023 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...