Actualitate

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APAVIL SA cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, jud. Vâlcea titular al proiectului: „REABILITARE REŢEA DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ŞI BRANŞAMENTE – STR. GĂRII, ORAŞ OCNELE MARI” propus a fi realizat în oraşul Ocnele Mari, str. Gării, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din strada Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...