Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 11 – 17 martie 2023

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 17 martie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Danil Ionescu nr. 55 şi Apusului nr 34.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Copăcelu, Cetăţii, Drumul Gării, Ciocăneşti, Arhitect Nicolae Lupu, Cojocarilor, Macilor şi Danil Ionescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Râureni, Kalamata şi Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- A fost igienizată zona de protecţie a rezervoarelor Capela, Cetăţuia, Râureni, Copăcelu şi Petrisor;
- S-au montat hidranti supraterani pe strada Livezi;
- Au fost executate lucrări de înlocuire a capacelor şi pieselor suport ale căminelor de vane pe strada Feţeni şi strada Nichita Stănescu - Bl A36/2;
- A fost ridicată la cota terenului cutia de protecţie a hidrantului subteran pe strada 1 Mai;
- Au fost curăţate, manual si mecanizat, reţelele şi căminele de canalizare din zonele Goranu şi Râureni precum şi Staţiile de pompare ape uzate aferente şi a fost curăţată reţeaua de canalizare din zona 1 Mai – Aleea Olăneşti.;
- A fost refăcut un racord de canalizare pe str. Petre Bardaşu şi a fost ridicat la cota ternului un capac de canalizare pe str. Luceafărului - Bl. A21;
- Au fost verificate şi curăţate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră şi colectoarele;
- S-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; str. Henri Coandă – Bl. N6 şi Bl. R8 Bis până la Bl. R10; str. General Magheru – Bl. S1 şi Bl. S2; str. Matache Temelie – Bl. 73; Bd. Tineretului – Bl. B5 şi Bl. A11/2; str. Mihai Eminescu – Bl. B12; str. Calea lui Traian – Bl 7; str. Nicolae Iorga – Bl. A95; str. Doctor Hacman – Bl. 79 şi Bl. 31; str. Barajului nr. 34; str. Lucian Blaga – Bl. A33; str. Luceafărului – Bl. A20 şi Bl. A21 şi str. Antim Ivireanu – Bl. 3.

68 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 68 de apometre, dintre care 61 verificate şi înlocuite şi 7 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 15 avize de amplasament.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...