Economic

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a 5 posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal:
- 4 posturi instalator;
- 1 post zidar;

Concursul constă în susţinerea probei practice şi a probei interviu pentru posturile de instalatori şi a probei practice pentru postul de zidar, astfel:
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 27.02.2023, ora 09.00 (pentru posturile de instalator);
- proba practică se va susţine în data de 27.02.2023, ora 09.00 (pentru postul de zidar).

Concursul se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Canal al Societăţii Apavil SA, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Florilor nr. 6-8 şi la lucrările în desfăşurare.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 20.02.2022 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...