Actualitate

Sancţiuni pentru discriminare la Direcţia de Statistică Vâlcea

Directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea şi alţi 3 funcţionari publici din instituţie au fost sancţionaţi cu avertisment de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Sesizarea fost depusă de un angajat încă din luna mai a anului 2021, acesta susţinând că el şi alţi 7 colegi au fost „traşi pe tuşă” în cadrul procesului de vot pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor. Petiţia menţionează că regulamentul pentru organizarea votului a fost conceput cu restricţii nejustificate la adresa celor opt salariaţi care sunt şi membri de sindicat, după următoarea formulă: „Are dreptul să îşi depună candidatura, orice persoană salariată a Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată care nu este membru de sindicat.,.

Conform cadrului legal existent - Art. 222 (condiţiile de eligibilitate, numarul şi durata mandatului) din Codul muncii ,,(1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu.,, - Consiliul director CNCD a constatat că se întrunesc elementele constitutive ale faptei de discriminare potrivit art.2 alin.1, art.7 lit. f) şi g) din O.G nr.137/2000 şi sancţionează reclamaţii cu avertisment, conform art.5 alin.2 lit. a) şi art. 7 din O.G nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Avertismentul a fost transmis către: directorul executiv al Direcţiei Judeţeane de Statistică Vâlcea, doi consilieri superiori şi un expert superior din cadrul aceleiaşi instituţii.
Decizia CNCD poate fi contestată în termen de 15 zile.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...