Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de şofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice si a interviului pentru verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale, astfel:
- Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 26.01.2023, ora 09.00;
- Proba practică şi interviul se vor desfăşura la Coloana Auto/utilaje, Apavil SA. - str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 01.02.2023 ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 18.01.2023 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...