Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de laborant în cadrul Laboratorului Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului şi a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
- proba scrisă va avea loc în data de 26.01.2023 ora 11.00, la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
- proba practică şi interviul vor avea loc în data de 01.02.2023 ora 0900 şi se vor desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă al societăţii APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 18.01.2023 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...